Δεκαήμερη άδεια  στο στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων με εντολή Αρχηγού ΓΕΕΘΑ _ Ποιοι τη δικαιούνται

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Στο πλαίσιο της μέριμνας για το προσωπικό, την Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2017, και μετά από εντολή του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, χορηγήθηκε, κατ’ εξαίρεση, άδεια απουσίας δέκα ημερών, πέραν των προβλεπομένων, στο στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετεί, κατάγεται ή έχει άμεσο έννομο συμφέρον, στη ν. Σύμη καθώς και στις περιοχές του ν. Αττικής που επηρεάστηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

«Οι ΗΠΑ μπορούν να ανατρέψουν τα σχέδια Ερντογάν»