Σχολή Εθνικής Άμυνας ΣΕΘΑ: Η αδικία που υποβαθμίζει τις σπουδές

Σχολή Εθνικής Άμυνας ΣΕΘΑ: Μια αδικία που αργεί να διορθωθεί, οδηγεί τελικά στην υποβάθμιση των σπουδών. Ολοι συμφωνούν για την άρση, αλλά φως δεν υπάρχει
Σχολή Εθνικής Άμυνας ΣΕΘΑ: Η αδικία που υποβαθμίζει τις σπουδές


Μια αδικία που έχει εντοπιστεί στην Σχολή Εθνικής Άμυνας ΣΕΘΑ, και όλοι συμφωνούν ότι πρέπει να διορθωθεί έχει πέσει στα γρανάζια της γραφειοκρατίας, με αποτέλεσμα να έχει επιπτώσεις ακόμα και στο επίπεδο των σπουδών.

Πρόκειται για την άδικη μοριοδότηση των στελεχών που υπηρετούν στην Σχολή Εθνικής Άμυνας ΣΕΘΑ ως Διευθυντές, Τμηματάρχες και Επιτελείς με διδακτικό ή υποστηρικτό ρόλο. Οι άνθρωποι αυτοί που φροντίζουν για την παραγωγήτ ης γνώσης στην ΣΕΘΑ, παίρνουν μηδενικά μόρια και δεν έχουν κανένα κίνητρο για να δώσουν το κάτι παραπάνω στην εργασία τους, αφού η υπηρεσία τους βάζει στην "κατάψυξη".

Η αδικία μπορεί να γίνει αντιληπτή εάν κάποιος δει τι συμβαίνει στις αντίστοιχες θέσεις όσων υπηρετούν στο ΓΕΕΘΑ: παίρνουν τα μόρια υπηρεσίας στο Γενικό Επιτελείο.

Το πρόβλημα είναι γνωστό και ήδη από πέρυσι έχει γίνει και σχετική επιστολή από τον τότε διοικητή της ΣΕΘΑ και σήμερα Αρχηγό ΓΕΝ αντιναύαρχο Νικόλαο Τσούνη.

Ο κ. Τσούνης είχε ήδη από πέρυσι εισηγηθεί την μοριοδότηση επιτελεικής εμπειρίας και χρόνου ειδικής υπηρεσίας των στελεχών ώστε να εξασφαλιστεί η ισότιμη μεταχείρισή τους με στελέχη οπυ υπηρετούν σε αντίστοιχους σχηματισμούς.

Τα ανωτέρω ασφαλώς πρέπει να θεραπευτούν και αναδρομικά,  δηλαδή θα πρέπει να προσμετρηθεί η ανάλογη μοριοδότηση για όσους υπηρέτησαν στο παρελθόν στο Επιτελείο της ΣΕΘΑ.

Μοριοδότηση και στις επιδόσεις των σπουδαστών ΣΕΘΑ


Πέραν αυτών, είχε εισηγηθεί επίσης την μοριοδότηση ανάλογα με την επίδοση αποφοίτησης του σπουδαστή (καλώς, λίαν καλώς, άριστα) στη ΣΕΘΑ, όπως γίνεται και στην ΑΔΙΣΠΟ.

Αυτό θα συντελούσε καθοριστικά στην απόδοση κινήτρων και την περαιτέρω αναβάθμιση της Σχολής.