χρήμα, Επίδομα ανεργίας 2019 οαεδ
Η Εργατολόγος Αμάντα Σκαπέτη απαντά: Συμφέρει ή όχι να αποστρατευθώ; Υπολόγισε τη σύνταξή σου!

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Γράφει η Εργατολόγος κ. Αμάντα Σκαπέτη

« Αποχώρηση ή παραμονή στην υπηρεσία ; ;» είναι το πιο συχνό ερώτημα, που καλούμαστε, να απαντήσουμε το τελευταίο διάστημα, σε όσα στελέχη, έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα και βρίσκονται ενώπιων μιας εξαιρετικά σημαντικής απόφασης, τόσο για τους ίδιους, όσο και για τις οικογένειες τους.

Η επιλογή άλλωστε, μεταξύ της άσκησης του, θεμελιωμένου, δικαιώματος συνταξιοδότησης (αποχώρηση) ή της παραμονής στην υπηρεσία και άρα μετάθεσης του χρόνου συνταξιοδότησης- αποτελεί, ένα δίλημμα, που  προβληματίζει πολλά στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, ενόψει κυρίως, της θέσπισης του νέου τρόπου υπολογισμού των συντάξεων, με το  Ν. 4387/2016.

Σαφέστατα, η απάντηση στο ανωτέρω ερώτημα, αποτελεί προσωπική υπόθεση του καθενός ξεχωριστά, ούσα λοιπόν, σε άμεση συνάρτηση με τις ανάγκες και τις οικογενειακές υποχρεώσεις του (ενδεικτικά: ανηλικότητα τέκνων, ανάληψη δανειακών υποχρεώσεων κ.α).

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Αδιαμφισβήτητο είναι, πως τα στελέχη, τα οποία, υπέβαλαν αίτηση αποστρατείας, λόγω συμπλήρωσης των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης έως την 30η Ιουνίου 2016, πρόλαβαν να υπαχθούν, στο προηγούμενο και ευνοϊκότερο, καθεστώς υπολογισμού των συντάξεων, δηλαδή, πριν την  εφαρμογή του Ν. 4387/2016 (Ε.Φ.Κ.Α- Νόμος Κατρούγκαλου), με αποτέλεσμα, να υφίσταται σημαντική διαφορά μεταξύ εκείνων και των συναδέλφων τους, οι οποίοι εκκίνησαν τη διαδικασία συνταξιοδότησής τους, λίγες μόνο ημέρες αργότερα, δηλαδή από την 01/07/2017 και στο εξής.

Ωστόσο, ακόμα και στις περιπτώσεις αυτές, δηλαδή των «ευνοημένων» συνταξιούχων που υπήχθησαν στο παλαιό καθεστώς υπολογισμού, από την 01/01/2019, επιφυλάσσονται νέες μειώσεις, καθώς, θα λάβει χώρα επαναϋπολογισμός και αναπροσαρμογή των συντάξεων που ήδη απονεμήθηκαν, ούτως ώστε να μειωθεί, σταδιακά, η «ψαλίδα» της διαφοράς των οικονομικών απολαβών μεταξύ των συνταξιοδοτηθέντων πριν και μετά τον Ν. 4387/2016.

Προκειμένου να εκτιμηθεί και ο κατάλληλος χρόνος για μια  τέτοια επιλογή λοιπόν, παραθέτουμε ενδεικτικά, κάποιους παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη, κατά τη νομική μας εκτίμηση.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

ΑΠΟΔΟΧΕΣ & ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Σύμφωνα με τη νέα μέθοδο υπολογισμού των συντάξιμων αποδοχών, όπως την εισάγει ο Ν. 4387/2016, το ποσό της σύνταξης που απονέμεται, συνδέεται, άρρηκτα, με τις μισθολογικές αποδοχές, του ενδιαφερόμενου στελέχους, από 01/01/2002 έως και ένα μήνα πριν την αίτηση/κρίση αποστρατείας αλλά και τα έτη παραμονής στην υπηρεσία.

Η  μέθοδος υπολογισμού, μπορεί να αποτυπωθεί στο κάτωθι σχήμα:

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Μείζονα ρόλο, έχει, επομένως, για τη διαμόρφωση των συντάξιμων αποδοχών:
Α. το σύνολο των μισθολογικών αποδοχών από 1/1/2002 και εφεξής, με την έννοια ότι, η παραμονή στην υπηρεσία και οι μισθολογικές προαγωγές αυξάνουν τον αριθμητή του ανωτέρω κλάσματος (και μάλιστα σε μεγαλύτερη, κλίμακα, σε σχέση με την αύξηση του παρονομαστή/διανυθέντος συντάξιμου χρόνου)

Β. το σύνολο των ετών παραμονής στην υπηρεσία. 

Πιο συγκεκριμένα, τα έτη παραμονής στην υπηρεσία, ήτοι, ο συντάξιμος χρόνος, καθορίζουν το «ποσοστό αναπλήρωσης», το οποίο συμβάλλει σημαντικά στη διαμόρφωση του τελικού ποσού σύνταξης που απονέμεται (σημείο Β του σχήματος), με αποτέλεσμα, οι παραμένοντες εν ενεργό υπηρεσία, να ωφελούνται, ως προς την παράμετρο αυτή,  σημαντικά, κατά τον υπολογισμό της σύνταξής τους.


ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:

Σήμερα πια, παρατηρείται σημαντική διαφορά, μεταξύ των αποδοχών της ενεργούς υπηρεσίας, δηλαδή των μισθολογικών αποδοχών, και των συντάξιμων αποδοχών, με την έννοια, ότι, η απόσταση των δύο αυτών οικονομικών μεγεθών έχει αυξηθεί, αισθητά, τα τελευταία χρόνια, ένεκα και της πληθώρας κρατήσεων και αλλεπάλληλων μειώσεων των συντάξεων.

Σαφώς, η παράμετρος αυτή, βαραίνει, διαφορετικά, ανά περίπτωση, ωστόσο, αποτελεί παράγοντα που πρέπει να συνεκτιμηθεί, ειδικά, σε περιπτώσεις που οι συντάξιμες αποδοχές διαμορφώνονται λίγο υψηλότερα από το ήμισυ των αποδοχών ενεργείας.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ :

όπως προβλέπεται από τον ανωτέρω νόμο, τα στελέχη που αποστρατεύθηκαν και άσκησαν το συνταξιοδοτικό τους δικαίωμα από 01/07/2016 έως 31/12/2016 – και υπήχθησαν, επομένως, στο νέο, «αυστηρότερο» τρόπο υπολογισμού- δικαιώθηκαν  και έλαβαν, ως προσωπική διαφορά, το ½ της διαφοράς που σημειώνεται μεταξύ του ποσού της σύνταξης που τους απονεμήθηκε και αυτού, που, υποθετικά, θα ελάμβαναν, προ του Ν. 4387/2016, εφόσον αυτή η διαφορά ήταν μεγαλύτερη του 20% του υπερβάλλοντος.

Αντίστοιχα, τα στελέχη που αποστρατεύονται και θα ασκήσουν το συνταξιοδοτικό τους δικαίωμα από 1/1/2017 έως και 31/12/2017, δικαιούνται της ανωτέρω προσωπικής διαφοράς σε ποσοστό 1/3, ενώ, για τα στελέχη που θα ασκήσουν τα ανωτέρω δικαιώματά τους από 1/1/2018 έως και 31/12/2018, σε ποσοστό ¼.

Ωστόσο, η, σταδιακά μειούμενη, αυτή, προβλεπόμενη «προσωπική διαφορά», δύσκολα εξικνείται σε τάξη μεγέθους τέτοια, ώστε να αποτελεί, από μόνη της, κίνητρο αποχώρησης, εάν δεν συντρέχουν, άλλοι, ειδικοί λόγοι.

Οι ανωτέρω, διατάξεις, παραχωρούν, ένα μικρό προνόμιο στις περιπτώσεις αποχώρησης έως και την 31/12/2018, δεδομένου ότι, από 1/1/2019 καταργείται.

Δικηγορικό Γραφείο
     Αδαμαντία Σκαπέτη & Συνεργάτες
Llm Εργατικού Δικαίου Νομικής Αθηνών
Λ.Μεσογείων  αρ.167 τ.κ:115-25 Αθήνα
       Τηλ: 210 6779603 /211 1832498

Συνεργασία Armyvoice.gr με την ομάδα της Εργατολόγου Αμάντας Σκαπέτη

Η κυρία Σκαρπέτη είναι ιδιαίτερα γνωστή στον χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς έχει φέρει εις πέρας πολλές υποθέσεις επ’ ωφελεία των στελεχών, ιδιαίτερα των χαμηλόβαθμων.

Προσφέρθηκε με χαρά να απαντά σε θέματα που απασχολούν τα στελέχη, με βάση τα ερωτήματα που θα στέλνουν στην φόρμα επικοινωνίας.

Τόσο η γνωστή εργατολόγος όσο και οι συνεργάτες της με υπευθυνότητα και σεβασμό στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων θα δίνουν τις συμβουλές τους στα καίρια θέματα που σας απασχολούν.

Το Δικηγορικό γραφείο Αδαμαντία Σκαπέτη & Συνεργάτες ιδρύθηκε το έτος 2011, από τη Δικηγόρο Αθηνών και Εργατολόγο, Αδαμαντία Α. Σκαπέτη, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και της ΕΔΕΚΑ (Εταιρεία Δικαίου Εργασίας και Ασφάλισης).

Στελεχώθηκε από μαχητικούς, επιστημονικά καταρτισμένους κι έμπειρους Συνεργάτες, παρέχοντας, κυρίως με εντιμότητα, συνέπεια, αξιοπιστία, και αποτελεσματικότητα, υψηλού επιπέδου Νομικές Υπηρεσίες, προσαρμοσμένες στη σύγχρονη δυσμενή οικονομική συγκυρία που διάγει η χώρα μας.

Δείτε την ομάδα της  Εργατολόγου κ. Αδαμαντίας Α. Σκαπέτη

Η συνεργασία τους με συμβολαιογράφους, δικαστικούς γραφολόγους, λογιστές, οικονομολόγους μηχανικούς, πραγματογνώμονες και δικαστικούς επιμελητές, τους  παρέχει τη δυνατότητα να στέκονται στο πλευρό των εντολέων τους, εκπροσωπώντας τους, με επιτυχία τόσο σε δικαστηριακό όσο και σε συμβουλευτικό επίπεδο.

ΠροσφοράΣτείλτε ερωτήματα προς την κ. Αμάντα Σκαπέτη συμπληρώνοντας αυτή την φόρμα[contact-form]


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});