Προαγωγές Υπαξιωµατικών στο ΠΝ - Ποιοι προάγονται

Προαγωγές υπαξιωματικών που συµπλήρωσαν τα προς προαγωγή τυπικά προσόντα, ανακοίνωσε το Πολεμικό Ναυτικό - Δείτε ποιοι προάγονται


Προαγωγές υπαξιωματικών
Σύμφωνα με την απόφαση του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, όπως ανακοινώθηκε


 1. Προάγονται σε Eπικελευστές τους κατωτέρω Κελευστές, µε ηµεροµηνία
προαγωγής την 03 Σεπτεµβρίου 2017, που συµπλήρωσαν τα προς προαγωγή
τυπικά προσόντα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 12 και του άρθρου 36 του
ν.δ.445/74 και θέτουµε στην Επετηρίδα Γενικής Ειδικότητος Υπηρεσιών
Επικελευστών ΣΜΥΝ µετά τη ∆αλάκα Γεωργία του Αντωνίου (Γ-01812):
A/A ΕΙ∆ΙΚOTHTA ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΓΜ
1 ΑΡΜ ΒΟΥΡΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Υ-07919
2 ΕΕ ΘΑΝΑΣΗ ΕΙΡΗΝΗ Υ-07898
3 ΕΕ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙ∆Η ΕΛΒΙΡΑ Υ-07935
4 ΕΕ ΤΣΕΡΠΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Υ-07932
5 ∆ΙΑΧ ΠΟΥΡΝΑΡΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ Υ-07892
6 ΕΕ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ Υ-07912
7 ∆ΙΑΧ ΠΑΡ∆ΑΛΑΚΗ ΙΣΜΗΝΗ Υ-07886
8 ΑΡΜ ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Υ-07926
9 ΑΡΜ ΚΟΝΤΟΥ ΦΡΕΙ∆ΕΡΙΚΗ Υ-07920
10 ΕΕ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Υ-07901
11 ∆ΙΑΧ ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ ΕΥΡΙΠΙ∆ΗΣ Υ-07891
12 ΕΕ ΤΣΕΡΕΜΗ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ Υ-07934
13 ΕΕ ∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ Υ-07904
14 ΑΡΜ ΣΥΜΕΩΝΙ∆ΗΣ ΚΑΡΟΛΟΣ Υ-07943
15 ΕΕ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Υ-07889
16 ΕΕ ∆ΑΣΚΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Υ-07940
17 ∆ΙΑΧ ΤΖΙΜΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ Υ-07976
18 ΕΕ ΣΠΥΡΙ∆ΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Υ-07921
19 ΕΕ ΧΟΝ∆ΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Υ-07931
20 ΕΕ ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ Υ-07917
21 ΑΡΜ ΜΑΛΙΣΙΟΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Υ-07980
22 ∆ΙΑΧ ΣΑΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Υ-07879
23 ΕΕ ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ Υ-07897
24 ∆ΙΑΧ ΜΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Υ-07881
25 ∆ΙΑΧ ΠΕΤΡΙΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ Υ-07884
26 ΕΕ ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Υ-07973
27 ΕΕ ΚΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ Υ-07941
28 ΕΕ ΚΑΡΑΜΕΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ Υ-07981
29 ΕΕ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ Υ-07914

 2. Προάγουµε σε Επικελευστές τους κατωτέρω Κελευστές, µε ηµεροµηνία
προαγωγής την 03 Σεπτεµβρίου 2017, που συµπλήρωσαν τα προς προαγωγή
τυπικά προσόντα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 12 και του άρθρου 36 του
ν.δ.445/74 και θέτουµε στην Επετηρίδα Γενικής Ειδικότητος Τεχνών Επικελευστών
ΣΜΥΝ µετά τον Τριανταφύλλου Γεώργιο του ∆ηµητρίου (Ο-03915):
A/A ΕΙ∆ΙΚOTHTA ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΓΜ
1 ΗΝ/Υ∆ ΚΑΛΠΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Υ-07959
2 Τ/ΟΠΛ ΤΙΡΤΙΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Υ-07893
3 Τ/ΜΗΧ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Υ-07899
4 Τ/ΟΠΛ ΚΑΡΟΛΕΜΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Υ-07895
5 ΗΛ ΜΟΥΜΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ Υ-07910
6 Τ/ΟΠΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Υ-07922
7 Τ/ΟΠΛ ΑΛΕΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Υ-07900
8 Τ/ΜΗΧ ΜΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Υ-07933
9 Τ/ΜΗΧ ΕΥΤΑΞΙΑ ΜΑΡΙΑ Υ-07925
10 Τ/ΗΝ ΚΑΖΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Υ-07883
11 ΗΝ/Υ∆ ΣΕΡΛΕΤΗ ΕΛΕΝΗ Υ-07954
12 Τ/ΟΠΛ ΘΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Υ-07927
13 ΗΝ/Υ∆ ΧΑΤΖΙΝΑΣ ΗΛΙΑΣ Υ-07887
14 Τ/ΜΗΧ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ Υ-07916
15 ΗΛ ΖΑΦΕΙΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Υ-07960
16 Τ/ΟΠΛ ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΟΣ Υ-07885
17 Τ/ΜΗΧ ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Υ-07913
18 Τ/ΟΠΛ ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ∆Η ΑΘΑΝΑΣΙΑ-ΜΑΡΙΝΑ Υ-07911
19 ΗΝ/Υ∆ ΓΟΥΛΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Υ-07905
20 Τ/ΜΗΧ ΚΟΛΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Υ-07956
21 Τ/ΟΠΛ ΜΠΟΥΤΣΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ Υ-07915
22 ΗΛ ΚΟΥΚΟΥΛΙΕΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ Υ-07946
23 ΗΛ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ Υ-07908
24 Τ/ΗΝ ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Υ-07929
25 Τ/ΟΠΛ ΜΠΑΚΑΡΑ ΕΛΕΑΝΑ Υ-07906
68 ΗΝ/Υ∆ ΓΑΛΑΖΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Υ-07966
27 Τ/ΗΝ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΗΛΙΑΣ Υ-07972
28 Τ/ΟΠΛ ΜΕΛΙ∆ΟΝΙΩΤΗ ΕΥΠΡΑΞΙΑ Υ-07903
29 Τ/ΜΗΧ ΤΡΙΒΥΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Υ-07977
30 Τ/ΜΗΧ ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ Α∆ΑΜ-ΠΕΤΡΟΣ Υ-07979
31 ΗΝ/Υ∆ ΚΑΤΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Υ-07971
32 ΗΛ ∆Ο∆ΟΝΤΖΙ∆Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Υ-07974
33 Τ/ΜΗΧ ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Υ-07918
34 ΗΛ ΤΣΑΓΚΑΡΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Υ-07955
35 Τ/ΜΗΧ ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Υ-07902
36 Τ/ΜΗΧ ΘΑΝΑΣΑΡΑ ΛΕΜΟΝΙΑ Υ-07951
37 Τ/ΜΗΧ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Υ-07950
38 Τ/ΜΗΧ ΜΟΥΣΤΡΟΥΦΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ Υ-07965
39 Τ/ΟΠΛ ΣΧΙΣΜΕΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Υ-07890
40 Τ/ΗΝ ΛΑΛΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ Υ-07987
41 Τ/ΗΝ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ Υ-07953
42 Τ/ΟΠΛ ΣΟΛ∆ΑΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Υ-07923
43 Τ/ΜΗΧ ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Υ-07963
44 Τ/ΗΝ ∆ΙΑΜΑΝΤΗ ΑΛΕΞΙΑ Υ-07967
45 Τ/ΗΝ ΚΑΜΠΟΥΓΕΡΗ ΣΤΕΛΛΑ Υ-07970
46 Τ/ΗΝ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Υ-07939
47 Τ/ΜΗΧ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ Υ-07964
48 Τ/ΜΗΧ ΦΛΕΒΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Υ-07949
49 Τ/ΗΝ ΤΣΙΜΠΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ Υ-07957
50 Τ/ΜΗΧ ΠΕΡΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Υ-07962
51 Τ/ΜΗΧ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ Υ-07948
52 Τ/ΟΠΛ ΣΑΛΑΒΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΜΗΝΑΣ Υ-07909
53 Τ/ΜΗΧ ΤΡΙ∆ΗΜΑΣ ΖΗΣΗΣ Υ-07961
54 ΗΛ ΠΑΤΑΡΓΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Υ-07936
55 Τ/ΜΗΧ ∆ΕΣΠΟΥ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Υ-07983
56 ΗΝ/Υ∆ ΓΑΡΑΤΣΙ∆ΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Υ-07928
57 Τ/ΗΝ ΥΦΑΝΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Υ-07952
58 ΗΛ ΜΠΡΙΚΕ ΕΛΕΝΗ Υ-07968
59 Τ/ΟΠΛ ΒΑΓΓΕΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Υ-07894
60 Τ/ΟΠΛ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Υ-07975

 3. Χειριστής θέµατος: Πλωτάρχης (Ε) Κ. Κρίκης ΠΝ, Βοηθός Τµηµατάρχη
Σταδιοδροµίας, τηλ. 9-705-7803.
 Αθήνα, 05 Σεπτεµβρίου 2017

 Αρχιπλοίαρχος ∆. Μήλας ΠΝ
Ακριβές Αντίγραφο ∆ιευθυντής Β΄ Κλάδου


Αντιπλοίαρχος (Ο) Π. Μάντζαρης ΠΝ
 Τµηµατάρχης ΓΕΝ/Β3-ΙΙΙ