Νομοσχέδιο ΥΠΕΘΑ: Τροπολογία για τους ΕΜΘ - Τι αλλάζει

Νομοσχέδιο ΥΠΕΘΑ: Τροπολογία για τους ΕΜΘ για την διαδοχική ασφάλιση, ετοίμασε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αποστράτων ΕΜΘ και την έστειλε στην Βουλή


Νομοσχέδιο ΥΠΕΘΑ: Τροπολογία για τους ΕΜΘ - Τι αλλάζειΗ τροπολογία που ετοίμασε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αποστράτων ΕΜΘ (ΠΣΑΕΜΘ) δίνει λύση στο πρόβλημα της διαδοχικής τους ασφάλισης, κάτι που είναι ένα από τα πάγια αιτήματα των ΕΜΘ

Δείτε τι ακριβώς προτείνουν οι ΕΜΘ:

Πανελλήνιος Σύλλογος Αποστράτων ΕΜΘ 

Προς: κ.Υπουργό Εθνικής Άμυνας 

ΘΕΜΑ: Κατάθεση τροπολογίας στο κατατεθέν ΣΝ «Ρυθμίσεις περί σταδιοδρομίας και εξέλιξης στελεχών και οικονομικής μέριμνας και λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων, σύσταση Κοινού Σώματος Οικονομικών Επιθεωρητών και άλλες διατάξεις» του Υπουργείου Εθν.Αμυνας

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Σας υποβάλλουμε την παρακάτω πρόταση τροπολογίας που απαιτείται να κατατεθεί συμπληρωματικά στο κατατεθέν Σχέδιο Νόμου με τίτλο ́ ́Ρυθμίσεις περί σταδιοδρομίας και εξέλιξης στελεχών και οικονομικής μέριμνας και λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων, σύσταση Κοινού Σώματος Οικονομικών Επιθεωρητών και άλλες διατάξεις» ώστε να επιλυθεί έναχρόνια αιτήματων ε.αΕΜΘ και ε.ε ΕΜΘ:

1.Απαιτείται η νομοθετική ρύθμιση με την κατάθεση της παρακάτω τροπολογίας« Αντίκαθίσταται η παρ. 2 άρθρου 15 του Ν. 2936/2001, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7παρ 1 του Ν. 3257/2004 ως εξής: «Ο χρόνος ασφάλισης τους στο Ι.Κ.Α. και στο Ι.Κ.Α. /Τ.Ε.Α.Μ. συνυπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης. Ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας από την κατάταξη τους μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού αναγνωρίζεται ως χρόνος μετοχικής σχέσης στα ΤαμείαΑλληλοβοήθειας χωρίς την καταβολή καμίας πρόσθετης κράτησης, για το χρονικό διάστημα της πενταετίας που υπηρετούσαν ως εθελοντές πενταετούς υπηρεσίας.»ώστε να επιλυθεί το θέμα με την καταβολή επιπρόσθετης εισφοράς 2% υπέρ των Ειδικών Λογαριασμών Αλληλοβοήθειας.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αποστράτων Εθελοντών Μακράς Θητείας σας παρακαλεί όπως συνδράμετε να δοθεί λύση στο δίκαιοαιτήματα των ε.α και ε.ε ΕΜΘ με την κατάθεση της παραπάνω τροπολογίαςστο κατατεθέν ΣΝ   ̈Ρυθμίσεις περί σταδιοδρομίας και εξέλιξης στελεχών και οικονομικής μέριμνας και λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων, σύσταση Κοινού Σώματος Οικονομικών Επιθεωρητών και άλλες διατάξεις.

Με τιμή 

Για το ΔΣ 

Ο Πρόεδρος                       Ο Γενικός Γραμματέας
Παναγιώτου Δημήτριος,  Χαράλαμπος Καραγιάννης, Ανθστης ε.α Ανθστης ε.α