Τα Πυροσβεστικά Αεροσκάφη μετακομίζουν στην Ελευσίνα - ΕΓΓΡΑΦΟ

Τα Πυροσβεστικά Αεροσκάφη μετακομίζουν στην Ελευσίνα - Τι λέει ο υπουργός Άμυνας για την απόφαση μετακίνησης
Σε απάντηση της Ερώτησης που κατέθεσε ο βουλευτής κ. Θεόδωρος Καράογλου με θέμα «Διώχνουν την αεροπυρόσβεση από τη Θεσσαλονίκη» σας γνωρίζω, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία τέθηκαν υπόψη μου, τα ακόλουθα:

Η μετακίνηση της 383 ΜΕΕΑ στην 112ΠΜ/Ελευσίνα, που βρίσκεται στο κέντρο του Ελλαδικού κορμού, θα προσδώσει ταχύτερη δυνατότητα αντίδρασης σε πυρκαγιές που ενδέχεται να εκδηλωθούν στο σύνολο της επικράτειας και βέλτιστη αξιοποίηση των αναβαθμισμένων πτητικών χαρακτηριστικών των Α/Φ CL-415.

Αυτό καταδεικνύεται και από το γεγονός ότι, η 383 ΜΕΕΑ στο Σχεδιασμό του Πυροσβεστικού Σώματος (ΠΣ) για την διάταξη των δυνάμεων αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών, κατά τους θερινούς μήνες, επιχειρεί με έδρα την ΑΒ Ελευσίνας.


Η διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης με την 383 ΜΕΕΑ να είναι εντεταγμένη στην 113ΠΜ, επιβαρύνει την ΠΑ σε πόρους και ανθρώπινο δυναμικό. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, μόνο για τα έξοδα μετακίνησης του Προσωπικού της 113ΠΜ στην 112ΠΜ, κατά την πυροσβεστική περίοδο την τελευταία επταετία (2010-2016), δαπανήθηκε το ποσό των 2.905.086€ περίπου.

 Το ανωτέρω ποσό δαπανήθηκε αποκλειστικά για τα έξοδα μετακίνησης του Προσωπικού της 113ΠΜ στην 112ΠΜ, πλην ελάχιστων περιπτώσεων όπου μετά από απαίτηση του Πυροσβεστικού Σώματος, έγιναν ολιγοήμερες μετασταθμεύσεις σε περιφερειακά αεροδρόμια  (117ΠΜ, Κέρκυρα, Χίος, Ρόδος, Κρήτη κ.α.).

Για τη μετεγκατάσταση της Μοίρας, θα μετακινηθεί το σύνολο του Προσωπικού της 383 ΜΕΕΑ και της Μοίρας Συντήρησης Αεροσκαφών (ΜΣΑ) της 113ΠΜ στην 112ΠΜ.

Το Προσωπικό που θα μετακινηθεί όχι μόνο θα καλύψει την αύξηση της απαιτούμενης, λόγω του μεγαλύτερου πλήθους ενταγμένων Α/Φ, στελέχωσης της 112 ΠΜ/ΜΣΑ αλλά με συγχώνευση συναφών δραστηριοτήτων, θα επιτευχθεί οικονομία κλίμακας και εξοικονόμηση ανθρωπίνου δυναμικού.


Υπάρχουν σχετικά πρόσφατες Μελέτες, οι οποίες βρίσκονται στο στάδιο της επικαιροποίησης των στοιχείων τους. Το κόστος που θα προκύψει είναι σε συνάρτηση με τη λύση που θα προκριθεί και το χρόνο που θα διαρκέσουν οι διαδικασίες της μετεγκατάστασης.

 Σε κάθε περίπτωση όμως αναμένονται να προκόψουν επιχειρησιακά και Τεχνικο-Οικονομικά οφέλη από αυτήν την μετεγκατάσταση.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ’ αριθ. 12030/Φ. 109.1/ΦΕΚ 713 Β719-5-99, η οργάνωση του κατασταλτικού μηχανισμού δασοπυρόσβεσης, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των Μέτρων πρόληψης των δασικών πυρκαγιών αποτελεί ευθύνη του Πυροσβεστικού Σώματος (ΠΣ).


Ως εκ τούτου ο σχεδιασμός της κάλυψης των αναγκών αντιπυρικής προστασίας της ευρύτερης περιοχής της Β. Ελλάδας εκφεύγει των αρμοδιοτήτων του ΥΠΕΘΑ και αποτελεί αρμοδιότητα του ΠΣ, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού του.

Ο προαναφερόμενος επιχειρησιακός σχεδιασμός του ΠΣ δεν επηρεάζεται από την Έδρα των πυροσβεστικών Α/Φ.

Το ΠΣ κατά τη διάρκεια της Αντιπυρικής Περιόδου (1η  Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου) και ανάλογα με τις εκτιμήσεις του και τα διαθέσιμα Α/Φ προβαίνει σε αναδιάταξη αυτών σε Α/Δ διασποράς, καλύπτοντας ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο.