Tα στελέχη εκτός ΑΣΣΥ είναι παιδιά ενός κατώτερου θεού; - ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Tα στελέχη που δεν προέρχονται από ΑΣΣΥ είναι παιδιά ενός κατώτερου θεού; Επιστολή καταπέλτης στο Armyvoice.gr


Tα στελέχη εκτός ΑΣΣΥ είναι παιδιά ενός κατώτερου θεούΕίμαι στέλεχος και υπηρετώ στο ΠΝ τριάντα τρία έτη.

Στην πάροδο των ετών αυτών έχω βιώσει και βιώνω καθημερινά τις αρνητικές αντιλήψεις και απέχθεια των αρμοδίων Πολιτικών και Στρατιωτικών στελεχών και του Κλάδου όπου είναι για την μέριμνα/νομοθεσία  των στελεχών, όσο αφορά την σταδιοδρομία, ιεραρχία, μεταθέσεις κλπ.

Όλα τα έτη υπάρχουν από την Πολιτική και Στρατιωτική Ηγεσία έπαινοι, ευαρέσκειες, λόγια πατριωτισμού και ηρωισμού για τα στελέχη των ΕΔ για των επαγγελματισμό και το λειτούργημα που καθημερινά προσπαθούν κάτω από δύσκολες συνθήκες και καταστάσεις να επιτελέσουν με την καλλίτερη αποτελεσματικότητα το έργο τους και τις αποστολές τους.


Σε κανένα από τα άνωθεν δεν γινόταν διαχωρισμός των στρατιωτικών στελεχών ανάλογα με το πώς εισήλθαν στο στράτευμα, αν είναι στελέχη στρατιωτικών σχολών η στελέχη που εισήλθαν από μη στρατιωτικές σχολές.

Δεν είναι δυνατόν η αρμόδια Πολιτική και στρατιωτική Ηγεσία να επαινεί τα στελέχη και να μην τα διαχωρίζει και στην επιτέλεση του έργου της να τα διαχωρίζει και να φέρεται  απαξιωτικά με εισηγήσεις τροπολογιών και νόμων που καταργεί δικαιώματα προκηρύξεων στελεχών μη ΑΣΣΥ και όλες οι εισηγήσεις και τροπολογίες και νόμοι είναι ευεργετικοί και αφορούν μόνο ΑΣΣΥ δημιουργώντας ανισότητες και αδικίες ανάμεσα στα στελέχη και στο στράτευμα.

Τα κάτωθι ερωτήματα εκφράζουν ένα μέρος της αντίφασης  αισθήματος/μεγαλείου έκφρασης και πράξεων των αρμοδίων της  Πολιτικής και Στρατιωτικής Ηγεσίας.


1. Ανώτερα Στρατιωτικά ιδρύματα (ΑΣΣΥ) που αφορούν σχολές υπαξιωματικών ονομάστηκαν το 2003 και μετά που έγινε η φοίτηση 3ετής. 
Από το 1982 έως και το 1991 εισέρχονταν υποψήφιοι από ηλικία 14ετών έπρεπε να είχες απολυτήριο Γ γυμνασίου, από το 1992 έως το 2002 εισέρχονταν μέσω πανελληνίων εξετάσεων ανάλογα μορίων και η φοίτηση ήταν 2ετής και από το 2003 έως σήμερα η φοίτηση έγινε 3ετής και έγιναν ΑΣΣΥ όπου φυσικά συμπεριλαμβάνονται όλοι και με τα ίδια προνόμια και δικαιώματα άσχετα με επίπεδο μόρφωσης και έτος που εισήλθες στα ΑΣΣΥ.

Αυτό φυσικά δεν είναι το ίδιο για όσους εισέρχονται από μη ΑΣΣΥ καθώς πάντα υπάρχουν διαφορετικές προκηρύξεις με διαφορετικά δικαιώματα και σταδιοδρομική, βαθμολογική εξέλιξη και ιεραρχία.

Δεν φρόντισαν όλους τους μη ΑΣΣΥ να τους ενοποιήσουν με στελέχη ιδία όπου έχουν καλλίτερη προοπτική καθώς όλοι είναι τουλάχιστον απόφοιτοι λυκείου και άνω σχολών, όπως έκαναν και με τα στελέχη των ΑΣΣΥ.


Παρά δημιουργούν και δείχνουν την απέχθεια τους που παραβαίνουν και καταργούν νομοθεσία 445/74  με αποφάσεις Ανωτάτων Στρατιωτικών Στελεχών που εκδίδουν διαταγές και αποφασίζουν ότι ανεξάρτητα του χρόνου προαγωγής στο βαθμό αρχαιότερος είναι ο προερχόμενος από ΑΣΣΥ δηλαδή ένας κελευστής όπου έχει έως 16έτη υπηρεσίας και ειδικά σε πλοίο αρχαιότερος του είναι ο μόλις απόφοιτος κελευστής ΑΣΣΥ καθώς ο απόφοιτος ΑΣΣΥ μετά από 2έτη θα προαχθεί(σύνολο 5έτη) σε επικελευστή  ενώ ο μη ΑΣΣΥ  σε 15έτη και ούτε καθεξής. Επιβραβεύεται ο άπειρος, αυτός που δεν έχει υπηρετήσει ακόμα σε πλοίο και τιμωρούν το στέλεχος που έχει δείξει την ικανότητα του, την προσφορά του, την πείρα, την γνώση διότι δεν είναι ΑΣΣΥ.

2. Βάση νομοθεσίας 445/74 ημερομηνία κατατάξεως είναι η ημερομηνία που εισήλθες στο στράτευμα ως κληρωτός και βάση Ν.2439/96 από την ημερομηνία ονομασίας ως Αξιωματικός και βάση την συμπλήρωση των ουσιαστικών προσόντων ανάλογα υπάρχει η βαθμολογική εξέλιξη ΑΣΣΥ και μη ΑΣΣΥ.

Αυτό ισχύει για τους ΑΣΣΥ και για τους μη ΑΣΣΥ δίχως διάταξη η νομοθεσία οι αρμόδιοι έκριναν την αλλαγή ημερομηνία κατατάξεως κατά 2έτη αργότερα από την ημερομηνία προαγωγής σε κελευστή.


3. Με τον Ν.3883/10 κατήργησαν στους μη ΑΣΣΥ τον καταληκτικό βαθμό από Αντιπλοίαρχο σε Πλωτάρχη, ο ίδιος Ν. επιτρέπει σε μη ΑΣΣΥ Αεροπορίας να γίνονται Σμήναρχοι (Πλοίαρχοι) και στο άρθρο 36 αναφέρει την αρμονία των καθηκόντων με την αρμονία της ιεραρχίας (αντιφατικό). Καθώς ποτέ δεν συνέβη η θα συμβεί σε στελέχη ΑΣΣΥ.

Καθώς με τον Ν.4494/17 προάγει τους ΑΣΣΥ στον βαθμό του Πλοιάρχου και όσοι έχουν αποστρατευτεί, τους δίνει επιπλέον βαθμό ανεξάρτητα της νομοθεσίας 2439/96 και 3883/10 όπου προέβλεπε καταληκτικό βαθμό Αντιπλοιάρχου και μόνο όσοι είχαν πτυχίο ΑΕΙ στον βαθμό του Πλοιάρχου και φυσικά τώρα στον βαθμό του Αρχιπλοιάρχου.

4 Με την νομοθεσία του νέου μισθολογίου στο Β κλιμάκιο προέβλεπε για τους ΑΣΣΥ το Ανώτερο κλιμάκιο ως Αντιπλοίαρχοι και 35έτη υπηρεσίας και τους μη ΑΣΣΥ στο επόμενο χαμηλό κλιμάκιο ως Πλωτάρχης και 35έτη υπηρεσίας.

Δημιούργησαν και νέο κλιμάκιο για τους ΑΣΣΥ εφόσον γίνονται και πλοίαρχοι με 36έτη και πλοίαρχος, ενώ εμείς παραμείναμε στο ίδιο.


5 Με τον Ν. 4494/17 έδωσαν σε άλλες 5σειρές ΑΣΣΥ το δικαίωμα της νομοθεσίας 2439/96 καθώς όσοι συμπλήρωναν 25έτη πραγματικής υπηρεσίας έως το 2010, ενώ τώρα έως το 2015,φυσικά είναι μόνο για ΑΣΣΥ καθώς δεν υπάρχουν μη ΑΣΣΥ.

Με τον Ν. 4407/16 οι εθελοντές και εθελόντριες της Αεροπορίας προάγονται στον βαθμό του Σμήναρχου και δεν ισχύει και για το ΠΝ καθώς φαίνεται οι αρμόδιοι έκριναν ότι είναι παράλογο για τους μη ΑΣΣΥ του ΠΝ έστω να εισηγούνταν για την αδικία της κατάργησης του καταληκτικού βαθμού του Αντιπλοίαρχου.

Φυσικά υπάρχουν και άλλα θέματα εσωτερικής υπηρεσίας που δημιουργούνται ανάλογα με το αν είσαι ΑΣΣΥ η μη ΑΣΣΥ.

Αυτό που πρέπει να απαντήσουν οι άνωθεν είναι το γιατί επιδιώκουν τον διαχωρισμό αυτών ανάμεσα στα στελέχη, γιατί δημιουργούν αυτές τις αδικίες, γιατί δεν διαχωρίζουν και στο λόγο τους ότι στελέχη είναι μόνο όσοι είναι από ΑΣΣΥ και μόνο αυτοί καθημερινά αγωνίζονται για τα ιδεώδη και το στράτευμα και όλοι οι υπόλοιποι είναι ανθέλληνες, ανίκανοι και είμαστε ανύπαρκτοι καθώς εμείς είμαστε οι μοναδικοί που επανδρώνουμε και μάχιμες μονάδες και υπηρεσίες, διότι οι ΑΣΣΥ δεν υπηρετούν σε όλα τα πλοία και σε υπηρεσίες καλύπτουν μόνο επιτελικές και τις προσβάσιμες σε ΜΜΜ.


Γιατί επιτρέπει η Ηγεσία και δεν εισηγείται για θέματα στελεχών μη ΑΣΣΥ, γιατί επιτρέπει η Πολιτική Ηγεσία τα άνωθεν και μένει αδρανής και επικροτεί τέτοιες εισηγήσεις καθώς ξέρουν άπαντες για τα θέματα των μη ΑΣΣΥ όπου έχουν συζητηθεί και στην Βουλή και όλοι αναγνωρίζουν και συμφωνούν για την επίλυση των αδικιών, αλλά όλοι παραμένουν στα λόγια και με τις πράξεις τους δείχνουν την απέχθεια τους καθημερινά στα στελέχη αυτά.

Ειλικρινά αυτό που με λυπεί και με κάνει να αισθάνομαι αηδία είναι για την ανικανότητα του να είσαι Ηγέτης και Στρατιωτικός όταν έχεις τέτοιες αντιλήψεις και φανατισμό για Στρατιωτικά Στελέχη.

Γιατί όλοι γνωρίζουμε και έχουμε διδαχθεί από την Ιστορία μας, τον Πολιτισμό μας, την Κοινωνία, το όλοι μαζί και είναι αδιανόητο σε Έλληνες και ειδικά Στρατιωτικούς να γίνονται τέτοιες διακρίσεις και σκοπιμότητες. Ελπίζω να βρεθούν Ηγέτες με βούληση και όχι με ανούσια λόγια.