Τα διαζύγια - εξπρές γίνονται νόμος του κράτους

Τα διαζύγια - εξπρές μέσω συμβολαιογράφου γίνονται νόμος του κράτους - Δείτε πως θα χωρίσετε χωρίς να πάτε στο δικαστήριο!
Τα διαζύγια - εξπρές γίνονται νόμος του κράτους
Γρήγορα, άκοπα και χωρίς να τρέχουν στις δικαστικές αίθουσες θα λαμβάνουν πλέον διαζύγιο όσοι επιθυμούν να λύσουν τον γάμο τους συναινετικά!

Στις 23 Δεκεμβρίου 2017 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ο νέος νόμος 4509/2017 για τα συναινετικά διαζύγια μέσω συμβολαιογράφου.

Όπως ορίζεται στις νέες νομοθετικές διατάξεις, ο γάμος μπορεί να λύεται με έγγραφη συμφωνία των δύο συζύγων που επιθυμούν να συνεχίσουν χωριστά τις ζωές του, η οποία υπογράφεται από τους ίδιους και τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους ή μόνο από τους τελευταίους εφόσον είναι εφοδιασμένοι με ειδικά πληρεξούσια.


Παράλληλα, θα πρέπει να συντάσσεται και έγγραφο συμφωνητικό στην περίπτωση που υπάρχουν ανήλικα τέκνα το οποίο να ρυθμίζει τα ζητήματα επιμέλειας, επικοινωνίας και διατροφής.

Η έγγραφη συμφωνία των δύο μερών για την λύση του γάμου και την ρύθμιση της επιμέλειας υποβάλλονται στον συμβολαιογράφο τουλάχιστον 10 ημέρες μετά την συμφωνία.

Ο συμβολαιογράφος συντάσσει πράξη με την οποία βεβαιώνει τη λύση του γάμου, επικυρώνει τις συμφωνίες των συζύγων και τις ενσωματώνει σε αυτή.

Η συμβολαιογραφική πράξη κατατίθεται στο ληξιαρχείο όπου έχει καταχωρηθεί ο γάμος και πλέον η λύση του είναι επίσημη.

Διαβάστε όλες τις λεπτομέρειες στην πηγή: www.parapolitika.gr