Συμβούλιο Διοικητών Μονάδων στο ΓΕΣ! Τι συζήτησαν - ΦΩΤΟ

1ο Συμβούλιο Διοικητών Μονάδων: Οι στόχοι του Συμβουλίου και η πρόθεση του ΓΕΣ για άμεση επικοινωνία των Διοικητών με την Ιεραρχία

Την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017, πραγματοποιήθηκε στο ΓΕΣ, το 1ο Συμβούλιο Διοικητών Μονάδων.


Η λειτουργία του Συμβουλίου εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων που σχεδιάσθηκαν το τελευταίο χρονικό διάστημα από το ΓΕΣ και υλοποιούνται από τους Σχηματισμούς και Μονάδες του Στρατού Ξηράς, σύμφωνα με τις οποίες έχουν συγκροτηθεί Συμβούλια Διοικητών Μονάδων σε επίπεδο Μειζόνων Επιχειρησιακών Διοικήσεων και Σχηματισμών.


Σκοπός των Συμβουλίων είναι η καταγραφή προτάσεων, ιδεών και προβληματισμών των Διοικητών Μονάδων, που χρήζουν περαιτέρω αξιολόγησης και αξιοποίησης.
Συμβούλιο Διοικητών Μονάδων στο ΓΕΣ!


Η πρόθεση του ΓΕΣ με τη λειτουργία των Συμβουλίων Διοικητών Μονάδων είναι η αμεσότητα της επικοινωνίας των Διοικητών με την Ιεραρχία του ΓΕΣ και η προαγωγή της μεταξύ τους επικοινωνίας, σε επίπεδο Σχηματισμού.
Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του, το Γενικό Επιτελείο Στρατού: "Τελική επιθυμητή κατάσταση είναι η δημιουργία ενός διαύλου επικοινωνίας των Διοικητών με την Ιεραρχία, σε όλα τα επίπεδα, η αμεσότητα στην υποβολή προτάσεων και η ταχεία λήψη αποφάσεων, όπου και όταν απαιτείται, ώστε να διατηρηθεί στο ήδη εξαίρετο επίπεδο το ψυχικό σθένος, η υπερηφάνεια, το φρόνημα, η εξωστρέφεια και η στρατιωτική αγωγή του Στρατού Ξηράς".