ΕΠΟΠ - Προαγωγές: Ποιοι συμπλήρωσαν τα τυπικά προσόντα

ΕΠΟΠ - Προαγωγές: Ποιοι συμπλήρωσαν τα τυπικά προσόντα στις 28 Νοεμβρίου και γίνονται επικελευστές

ΕΠΟΠ - ΠροαγωγέςΔημοσιεύτηκε η απόφαση για τις προαγωγές των ΕΠΟΠ του ΠΝ. Σε αυτή αναφέρεται:

Προάγουµε σε Επικελευστές τους κατωτέρω Κελευστές ΕΠ.ΟΠ., µε ηµεροµηνία προαγωγής την 28 Nοεµβρίου 2017, που συµπλήρωσαν τα προς προαγωγή τυπικά προσόντα, σύµφωνα µε τις συνδυασµένες διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν. 2936/01 και του άρθρου 36 του ν.δ. 445/74 και θέτουµε στην Κοινή Επετηρίδα Επαγγελµατιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.) Επικελευστών
µετά τον Πλαρινό Σταύρο του Χρήστου (ΑΓΜ: Ο-05762):