Τι συμβαίνει με τις Ένοπλες Δυνάμεις και το Ανοικτό Πανεπιστήμιο;

Τι συμβαίνει με τις Ένοπλες Δυνάμεις και το Ανοικτό Πανεπιστήμιο; Οι στρατιωτικοί που φοιτούν στο ΕΑΠ αναγνωρίζονται ή όχι ως "κανονικοί" φοιτητές;
Ένοπλες Δυνάμεις και το Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Το θέμα της φοίτησης στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο, το οποίο λειτουργεί εδώ και 25 χρόνια στην Ελλάδα θέτει εκ νέου με επιστολή της η Ένωση Στρατιωτικών Λάρισας, καθώς φαίνεται ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις δεν αναγνωρίζουν τους στρατιωτικούς που φοιτούν εκεί ότι είναι ισότιμοι με τους φοιτητές των άλλων πανεπιστημίων!

Το περασμένο καλοκαίρι  Αρχηγός ΓΕΣ Αλκιβιάδης Στεφανής είχε ενημερώσει τον Συνήγορο του Πολίτη ότι έχουν προχωρήσει σε αποκατάσταση του προβλήματος με τις φοιτητικές άδειες.

Ωστόσο δεν υπάρχει καμία ενημέρωση και ισχύει η διαταγή του ΓΕΕΘΑ στις αρχές του χρόνου που επισημαίνει ότι δεν δικαιούνται άδειες οι στρατιωτικοί που φοιτούν στο ΕΑΠμ σε αντίθεση με τους φοιτητές των άλλων πανεπιστημίων.

Η διαταγή που ισχύει από τον Ιανουάριο, και προβλέπει ότι οι στρατιωτικοί που φοιτούν στο Ανοικτό πανεπιστήμιο δεν δικαιούται φοιτητική άδεια, δεν έχει μέχρι στιγμής αρθεί.

Τι γράφει η ΕΣΠΕΛ στη σχετική επιστολή της προς την ΠΟΜΕΝΣ


Το ΕΑΠ, το οποίο ιδρύθηκε το 1992, είναι Δημόσιο Πανεπιστήμιο, απολύτως ισότιμο με τα άλλα Πανεπιστήμια της χώρας, και παρέχει στους αποφοίτους του όλα τα εχέγγυα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και τα δικαιώματα που απορρέουν από το ισχύον νομικό πλαίσιο της χώρας.

Η λειτουργία του καθορίζεται από τοΝ.2552/97(όπως τροποποιήθηκε από το άρθ.14 του Ν.2817/2000, από το άρθ.3 του Ν.3027/2002, από το άρθ.13 του Ν.3260/2004, από το άρθ.19 του Ν.3577/2007 και από το άρθ. 36 του Ν.4115/2013).

Το ΕΑΠ είναι ένα από τα 22 δημόσια Πανεπιστήμια της χώρας και λειτουργεί ως ΝΠΔΔ. Ως επίσημος φορέας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, υπόκειται στη νομοθεσία που διέπει τα ΑΕΙ και παρέχει πτυχία τα οποία είναι απολύτως ισότιμα με αυτά των υπολοίπων ΑΕΙ.


Ως εκ τούτου, οι απόφοιτοί του δικαιωματικά χαρακτηρίζονται ως Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ). Η μη αναγνώριση των πτυχίων του ΕΑΠ αντίκειται στην κείμενη νομοθεσία και κρίνεται παράνομη.

Με το    Φ.454.04/4/414518/Σ.7103/-7.8.2017   έγγραφό του ο Α/ΓΕΣ, Αντιστράτηγος Αλκιβιάδης Στεφανής, ενημερώνει τον Συνήγορο του Πολίτη ότι, μετά το σχετικό έγγραφό του, η Υπηρεσία (ΓΕΣ) έχει ήδη προβεί σε ενέργειες προκειμένου η απαγόρευση σχετικά με τη χορήγηση φοιτητικών αδειών στους φοιτούντες στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, να καταστεί ανενεργή για το σύνολο του ενδιαφερόμενου προσωπικού του Στρατού Ξηράς.

Οι ενδιαφερόμενοι Στρατιωτικοί περιμένουν επίσημη ενημέρωση από όλα τα Γενικά Επιτελεία επί του θέματος.