ΠΟΜΕΝΣ: Χωρίζουν οικογένειες με τις καθυστερημένες μεταθέσεις! Καταγγελία

Οι καθυστερήσεις στις ενδικοφανείς προσφυγές και οι μεταθέσεις με φύλλα πορείας, χωρίζουν οικογένειες, καταγγέλλει η ΠΟΜΕΝΣ
Καταγγελία ότι οι συνεχείς καθυστερήσεις στις ενδικοφανείς προσφυγές και οι μεταθέσεις με φύλλα πορείας, δημιουργούν προβλήματα στις οικογένειες, κάνει η Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου μέσω της ΠΟΜΕΝΣ.
Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρει ότι το πρόβλημα εντοπίζεται στις  μεταθέσεις του έτους 2017, σε προσωπικό του Στρατού Ξηράς και τονίζει:

Συγκεκριμένα  συνάδελφοι που υπέβαλαν ενδικοφανή προσφυγή κατά της μετάθεσής τους τον Ιούλιο 2017, δεν έλαβαν την προβλεπόμενη απάντηση εντός των προβλεπόμενων από τον Νόμο 3883/2010 χρονικού διαστήματος των δεκαπέντε (15) ημερών,  αλλά με καθυστέρηση που ξεπέρασε σε πολλές περιπτώσεις  τους δύο  μήνες.


Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να αρχίσει η σχολική περίοδος, να εκδοθούν οι διαταγές μεταθέσεων με χορήγηση φύλλων πορείας άμεσης εκτέλεσης, να διαταραχθεί ο οικογενειακός βίος και να υποστούν χωρισμό οι οικογένειες συναδέλφων που λόγω της καθυστέρησης κοινοποίησης της απάντησης επί των προσφυγών τους, δεν μπόρεσαν να τους ακολουθήσουν, στην νέα τοποθέτησή τους. 

Παρακαλούμε για τις δέουσες ενέργειές σας, ώστε να ληφθεί μέριμνα για τις οικογένειες αυτές των συναδέλφων αλλά και να μην επαναληφθεί στο μέλλον το θέμα αυτό, που προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στους συναδέλφους και τις οικογένειές τους.