ΟΒΑ: Ποιοι καλούνται στις αθλητικές δοκιμασίες - ΟΛΑ τα ΟΝΟΜΑΤΑ

ΟΒΑ: Ποιοι καλούνται στις αθλητικές δοκιμασίες - ΟΛΑ τα ΟΝΟΜΑΤΑ - Πού και πότε πρέπει να παρουσιαστούν
Τις αθλητικές δοκιμασίες που προβλέπει η προκήρυξη καλούνται να περάσουν οι υποψήφιοι Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) οι οποίοι κρίθηκε ότι πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις για ανακατάταξη ή επανακατάταξη.

Οι υποψήφιοι οφείλουν να παρουσιασθούν την 1 ∆εκ 17, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 07:30 στη Σχολή Αλεξιπτωτιστών (ΣΧΑΛ, Ασπρόπυργος Αττικής) και στο Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ανορθοδόξου Πολέµου (ΚΕΑΠ, Ρεντίνα Θεσσαλονίκης) ανάλογα µε την ένδειξη που θα δουνδίπλα στο όνομά τους, στον πίνακα που ακολουθεί.

Θα πρέπει να έχουν φορούν αθλητικά ρούχα και να έχουν μαζί την αστυνομική ή τη στρατιωτική τους ταυτότητα, προκειμένου να λάβουν μέρος στις αθλητικές δοκιμασίες.


Δείτε όλα τα ονόματα όσων καλούνται να περάσουν τις αθλητικές δοκιμασίες

ΟΒΑ Αθλητικές δοκιμασίες by Ioanna Iliadi on Scribd