Διάσκεψη για την θαλάσσια ασφάλεια στην Κρήτη

Κρήτη: Διάσκεψη για την θαλάσσια ασφάλεια έγινε στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ναυτικής Αποτροπής - Τι συζητήθηκε

Την Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2017, πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ναυτικής Αποτροπής (ΚΕΝΑΠ), διάσκεψη για τη θαλάσσια ασφάλεια, με θέμα “The importance of an innovative approach for maritime security”, η οποία οργανώθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας (European Defence Agency-EDA) και υπό την αιγίδα της Εσθονικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Στη διάσκεψη συμμετείχαν μεταξύ άλλων υψηλόβαθμοι εκπρόσωποι από τα κράτη-μέλη, δομές και υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και από τρίτα κράτη και διεθνείς οργανισμούς, οι οποίοι σχετίζονται με τον τομέα της θαλάσσιας ασφάλειας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, η διάσκεψη εστίασε στο ζήτημα της καινοτομίας στο πεδίο της θαλάσσιας ασφάλειας, με θεματικές οι οποίες άπτονταν της στρατηγικής θαλάσσιας ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ναυτικής τεχνολογίας και καινοτομίας, καθώς και της έγκαιρης προειδοποίησης στο θαλάσσιο περιβάλλον.


Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Ναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης, ως κεντρικός ομιλητής της διάσκεψης, εκφώνησε ομιλία, με θέμα “Maritime Security-Challenges and Opportunities for the EU”.


Κατά την διάρκεια της ομιλίας του, αφού τόνισε τη σημασία του διαλόγου επί θεμάτων θαλάσσιας ασφάλειας, σημείωσε, μεταξύ άλλων, ότι:


Η ΕΕ είναι και θα παραμείνει παράγων ασφαλείας σε παγκόσμιο επίπεδο.


Το σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον αλλά και το περιβάλλον απειλών συνέχεται άρρηκτα με τη θαλάσσια ασφάλεια. Όλοι οι διεθνείς δρώντες σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν υιοθετήσει στρατηγική θαλάσσιας ασφάλειας.


Η θαλάσσια ασφάλεια προϋποθέτει διακλαδικές επιχειρήσεις σε ξηρά, θάλασσα και αέρα.


Η στρατηγική θαλάσσιας ασφάλειας της ΕΕ αποτελεί ένα συνεκτικό πλαίσιο αντιμετώπισης των απειλών ασφαλείας στο θαλάσσιο περιβάλλον.Η διάρρηξη των δικτύων λαθροδιακίνησης προσώπων, η αποτροπή διείσδυσης τρομοκρατικών πυρήνων σε χώρες της Ευρώπης αλλά και η διασφάλιση της εναλλαξιμότητας των ενεργειακών πηγών και διαδρομών, απαιτούν την ενίσχυση της θαλάσσιας ασφάλειας στο επίπεδο της ΕΕ.


Η επίτευξη των στόχων της στρατηγικής θαλάσσιας ασφάλειας της ΕΕ προϋποθέτει την ευρεία συνεργασία δρώντων σε κρατικό και ιδιωτικό επίπεδο.


  Η συμπληρωματική δράση ΕΕ και ΝΑΤΟ, όπως έχει καταδείξει η επιτυχής συνεργασία των επιχειρήσεων SOPHIA και SEA GUARDIAN στη Μεσόγειο, και των δράσεων μεταξύ FRONTEX και MARCOM στο Αιγαίο, δύναται να συμβάλει περαιτέρω στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων ασφαλείας.


Η περαιτέρω ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας στο επίπεδο της ΕΕ μέσω της Μόνιμης Διαρθρωμένης Συνεργασίας (Permanent Structured Cooperation-PESCO) θα εξυπηρετήσει πληρέστερα τις απαιτήσεις της θαλάσσιας ασφάλειας.Η γεωπολιτική θέση της Ελλάδας, σε συνδυασμό με την προστιθέμενη αξία που της δίνει η συμμετοχή της, τόσο στην ΕΕ, όσο και στο ΝΑΤΟ, καθιστά επιβεβλημένη την ενεργό εμπλοκή των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων σε επιχειρήσεις θαλάσσιας ασφάλειας. Στο πλαίσιο αυτό συμμετέχουν ενεργά, σε πλειάδα σχετικών διεθνών δράσεων, σε επιχειρησιακό και εκπαιδευτικό επίπεδο. Επίσης, συμμετέχουν καθοριστικά στην επιτυχή αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιούργησαν οι προσφυγικές ροές.


Σημειώνεται πως στη διάσκεψη συμμετείχε και ο Αρχηγός Στόλου, Αντιναύαρχος Ιωάννης Παυλόπουλος, ο οποίος απηύθυνε ομιλία στη θεματική ενότητα ‘’ The impacts of the EU Maritime Security Strategy’’.


Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του, το ΓΕΕΘΑ: "Στο περιθώριο της διάσκεψης ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ συναντήθηκε με τον Αναπληρωτή Εκτελεστικό Διευθυντή του ΕΟΑ κ. Rini Goos με τον οποίο συζήτησαν θέματα που άπτονται της Μόνιμης Διαρθρωμένης Συνεργασίας (PESCO). Επίσης, συναντήθηκε με τους συνέδρους της Military Partnership Directorate-MPD Conference, συνόδου η οποία πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του  ΚΕΝΑΠ, στο πλαίσιο των δράσεων της συμμαχίας".