Γιατί η Ευρωπαϊκή Άμυνα μας αφορά! Τι είπε ο Στρατηγός Κωσταράκος στην ΣΕΘΑ

Γιατί η Ευρωπαϊκή Άμυνα μας αφορά! Τι είπε ο Στρατηγός Κωσταράκος στην ΣΕΘΑ - Γιατί δήλωσε υπερήφανος και γιατί δήλωσε μη ικανοποιημένος

Η Ευρώπη δραστηριοποιείται επιτέλους προς την κατεύθυνση της κοινής άμυνας, όχι βέβαια με την έννοια της δημιουργίας ενός Ευρωστρατού, αλλά κυρίως προς την κατεύθυνση της συνεργασίας των χωρών της, οι πληθυσμοί των οποίων όμως συνήθως σκέφτονται εθνοκεντρικά.

Και αυτό είναι το πιο σημαντικό στοιχείο που θα πρέπει να καμφθεί, ώστε να μπορέσει να προχωρήσει το εγχείρημα της κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής για την άμυνα, που στόχο έχει την προστασία των Ευρωπαίων πολιτών.

Αν καταφέρουμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, τότε θα έχουμε κάνει το πρώτο και σημαντικό βήμα.
Ήδη όπως όλα δείχνουν με την υπογραφή της PESCO θα έχει σημειωθεί ένα πολύ σημαντικό βήμα προόδου.

Το τι σημαίνει αυτό για την Ευρώπη αλλά και για την χώρα μας εξήγησε πρόσφατα ο στρατηγός Κωσταράκος, ως πρόεδρος της στρατιωτικής ευρωπαϊκής Επιτροπής, στους σπουδαστές της ΣΕΘΑ.

Μεταξύ άλλων ο στρατηγός Κωσταράκος αναφέρθηκε και στην φτωχή ελληνική συμμετοχή τα ευρωπαϊκά δρώμενα στον τομέα της άμυνας και απαρίθμησε τις αποστολές στις οποίες παίρνουν μέρος Έλληνες.

Στη συνέχεια υποστήριξε:

Τα στελέχη τα οποία συμμετέχουν στις Επιχειρήσεις και Αποστολές που σας παρουσίασα, σε συνεργασία με τους συναδέλφους τους στις πολιτικού χαρακτήρα αποστολές, προσφέρουν κάτι το οποίο πολύ σπάνια λέγεται: "προωθημένη άμυνα". Και εάν αυτός ο όρος κάνει κάποιους να αισθάνονται άβολα ή αμήχανα, θα σας εξηγήσω αμέσως σε τι αναφέρομαι.


Η επίτευξη ασφάλειας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο είναι το ζητούμενο, προϋποθέτει και δικαιολογεί ένα παράλληλο ενδιαφέρον αλλά και συμφέρον για την ύπαρξη ασφάλειας τόσο στις γειτονικές αλλά και στις ευρύτερα γειτνιάζουσες περιοχές. Οι τρεις εκπαιδευτικές αποστολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούν δομικό συστατικό της Ολοκληρωμένης Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην προσπάθειά της να αντιμετωπίσει τα βαθύτερα αίτια της αστάθειας, να οικοδομήσει εγχώριες δυνατότητες και να ενθαρρύνει μεταρρυθμίσεις.Η εμπλοκή μας στοχεύει στην δημιουργία των βασικών προϋποθέσεων για μία βιώσιμη ασφάλεια, παραγόμενη εγχώρια. Μια ασφάλεια η οποία αποτελεί το προαπαιτούμενο προκείμενου οποιαδήποτε προσπάθεια ανάπτυξης να ευοδωθεί. Και δίνω έμφαση στις λέξεις "βιώσιμη" και "εγχώρια", καθώς οτιδήποτε άλλο είναι από τη φύση του θνησιγενές.

Τα στελέχη που συμμετέχουν στις Αποστολές και Επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν παρέχουν ασφάλεια αυτή καθ' εαυτή στις χώρες που τους φιλοξενούν. Στην πραγματικότητα, αυτό που κάνουν είναι να σπέρνουν τους πρώτους σπόρους αυτής.

Βρίσκονται εκεί για να εκπαιδεύσουν και να βοηθήσουν τις Ένοπλες Δυνάμεις της φιλοξενούσας χώρας να αποκτήσουν τις δικές τους δυνατότητες. Να έρθουν σε ένα τέτοιο επίπεδο ώστε να μπορούν να παρέχουν ασφάλεια κατά τρόπο επαγγελματικό και υπεύθυνο, σεβόμενες τις επιταγές του Διεθνούς Δικαίου.

Με αυτόν τον τρόπο, οι Αποστολές και οι Επιχειρήσεις μας θέτουν τα θεμέλια για τη σταδιακή διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος το οποίο θα επιτρέψει την έλευση επενδύσεων οι οποίες θα φέρουν ανάπτυξη, άνοδο του βιοτικού επιπέδου και θα θέσουν φραγή στην ανεξέλεγκτη παράτυπη μετανάστευση και στις εσωτερικές τριβές.

Στην πραγματικότητα λοιπόν, όντως μιλάμε για μία "προωθημένη άμυνα" προς όφελος των Ευρωπαίων πολιτών, μερικές χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από τα φυσικά Ευρωπαϊκά σύνορα.


Η αποστολή τους, σε στρατηγικό επίπεδο, είναι να επεκτείνουν το ασφαλές και προστατευμένο περιβάλλον το οποίο απολαμβάνουμε και να αποτελέσουν την πρώτη γραμμή προληπτικής άμυνάς μας.

Μίας άμυνας η οποία σκοπό έχει να συγκρατήσει τους τοπικούς πληθυσμούς στις οικίες τους. Όχι από φόβο ή εξαιτίας τειχών και φρακτών, αλλά ως συνειδητή επιλογή. Βοηθούν στην αντικατάσταση του "τόξου αστάθειας" από μία "ζώνη ασφαλείας".

Όπως γίνεται κατανοητό, οι Αποστολές και οι Επιχειρήσεις μας, ενταγμένες στο πλαίσιο της Ολοκληρωμένης Προσέγγισης, δεν έχουν στόχο να επιβάλλουν περιορισμούς, αλλά να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για ένα καλύτερο αύριο. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αισθάνομαι ιδιαίτερα υπερήφανος .

Είναι πιστεύω πλέον προφανές ότι παρά την περιορισμένη μας συμμετοχή, σε σχέση με το μέγεθος της συνολικής Ευρωπαϊκής προσπάθειας μέσω της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας, τα αποτελέσματα τα οποία παράγουμε και η συνεισφορά μας στην επίτευξη του σκοπού είναι εκθετικά μεγαλύτερη.

Θεωρώ ότι το στρατιωτικό εργαλείο λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής ισχύος. Είμαι περήφανος γι' αυτό; Οπωσδήποτε! Είμαι ικανοποιημένος; Οπωσδήποτε όχι!

Μπορούμε να καταφέρουμε περισσότερα. Δεν αντιμετωπίζουμε έλλειψη μέσων, οι Ένοπλες Δυνάμεις των Κρατών-Μελών αριθμούν αθροιστικά περί το 1,5 εκατομμύρια στελέχη, υποστηριζόμενα από μέσα που ενσωματώνουν τεχνολογία-αιχμής.


Η προσπάθεια λοιπόν δεν εστιάζεται στη δημιουργία ενός κάποιου Ευρωπαϊκού Στρατού, αλλά στον καλύτερο συντονισμό αυτού του οποίου ήδη έχουμε.

Των δυνάμεων δηλαδή που τα Κράτη-Μέλη διαθέτουν. Τα Κράτη-Μέλη επενδύουν συνολικά περί τα 200 δις Ευρώ σε ετήσια βάση για την άμυνά τους, επένδυση η οποία προφανώς συνεισφέρει και στην ευρωπαϊκή άμυνα.

Εξετάζοντας όμως την απόδοση αυτής της επένδυσης, τα αποτελέσματα είναι μάλλον φτωχά, όπως καταδεικνύουν σχετικές μελέτες.

Τίθεται λοιπόν το ερώτημα: είναι αυτό αποδεκτό σε συνθήκες στενότητας πόρων και πλεονάσματος ανασφάλειας; Δεν νομίζω. Είναι καιρός για αλλαγή φιλοσοφίας.
Αυτό ακριβώς προσπαθεί να επιτύχει αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση, προωθώντας την μετουσίωση του οράματος σε πράξεις. Και προκειμένου να επιτευχθεί αυτή η μετουσίωση, νέοι όροι εντάχθηκαν στο λεξιλόγιό μας.

Οι όροι CARD, PESCO και EDF οι οποίοι αφορούν στις νέες πρωτοβουλίες της Ένωσης ακούγονται με αυξανόμενη συχνότητα στις 28 πρωτεύουσες.

Επιγραμματικά, πρόκειται για πρωτοβουλίες οι οποίες στοχεύουν στην εμβάθυνση της συνεργασίας και τον καλύτερο συντονισμό των ενεργειών των Κρατών-Μελών στον τομέα της Άμυνας.

Η πρώτη πρωτοβουλία, η Συντονισμένη Ετήσια Επισκόπηση στον τομέα της Άμυνας (Coordinated Annual Review on Defence - CARD) στόχο έχει την καθιέρωση μίας διαδικασίας για την επίτευξη καλύτερης επισκόπησης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για ζητήματα όπως οι αμυντικές δαπάνες και οι εθνικές επενδύσεις, καθώς και οι ερευνητικές προσπάθειες για την άμυνα.

Η δεύτερη πρωτοβουλία, η Μόνιμη Διαρθρωμένη Συνεργασία στον τομέα της Άμυνας (Permanent Structured Cooperation – PESCO) έχει ως στόχο την από κοινού ανάπτυξη στρατιωτικών δυνατοτήτων, από κράτη τα οποία δύνανται και επιθυμούν να εμπλακούν σε δεσμευτική βάση.


Η τρίτη πρωτοβουλία, το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Άμυνα (European Defence Fund – EDF) προορίζεται για την υποβοήθηση, μέσω παροχής κοινοτικής συγχρηματοδότησης, για συνεργατικά προγράμματα έρευνας αλλά και για προγράμματα ανάπτυξης και πρόσκτησης.

Τα ποσά τα οποία παρουσιάζονται στη διαφάνεια νομίζω ότι πείθουν για τη σοβαρότητα του εγχειρήματος.

Φαίνεται ότι η πολιτική βούληση είναι παρούσα και ισχυρή σε αυτήν τη φάση, κι ως εκ τούτου, οι προαναφερόμενες πρωτοβουλίες σύντομα θα υιοθετηθούν.

Έως τότε, ένα από τα απτά παραδοτέα που προέκυψαν από την Συνολική Στρατηγική είναι η ίδρυση της Στρατιωτικής Δυνατότητας Σχεδιασμού και Διεξαγωγής επιχειρήσεων (Military Planning and Conduct Capability – MPCC). 

Μίας οντότητας η οποία ήρθε να καλύψει ένα κενό στην αλυσίδα Διοίκησης των Αποστολών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και που αποδεικνύει ότι τα πάντα είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα –υπό την αίρεση ότι όλοι είναι προσηλωμένοι στο σκοπό.

Οι Σχηματισμοί Μάχης (Battlegroups) δεν θα ήταν δυνατόν να μην συμμετέχουν και αυτοί στη συνολική προσπάθεια για την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Άμυνας. Κατά τα σχεδόν 11 πλέον έτη της ύπαρξής τους, συνέβαλαν στη δημιουργία ισχυρών δεσμών μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων των Κρατών-Μελών και Εταίρων, στην διεύρυνση της τυποποίησης και διαλειτουργικότητας, στην ανάπτυξη συνεργασίας.

Το Ελληνικό Battlegroup για παράδειγμα, αποτελεί ένα υπόδειγμα περιφερειακής συνεργασίας! Πλέον η προσπάθεια εστιάζεται στην δημιουργία ενός πλαισίου το οποίο θα διευκολύνει την επιχειρησιακή ανάπτυξη ενός Battlegroup, εάν οι συνθήκες το απαιτήσουν.


Δείτε ολόκληρη την ομιλία του κάνονας κλικ ΕΔΩ