Ευρωπαϊκή άμυνα: ΤΩΡΑ! Η ασφάλεια των πολιτών στο διαδίκτυο -Ενημερώσου - Λάβε μέρος

Ευρωπαϊκή άμυνα: Η ασφάλεια των πολιτών στο διαδίκτυο σήμερα στο μικροσκόπιο Μάθε πώς θα λάβεις μέρος στη συζήτηση
Η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο δεν είναι πλέον μια νέα ή αναδυόμενη απειλή, αλλά μάλλον είναι στα θέματα της ημερήσιας διάταξης των υπευθύνων χάραξης πολιτικής ασφάλειας και άμυνας.

Η παγκόσμια στρατηγική της ΕΕ για το 2016 εστιάζει στην ασφάλεια του κυβερνοχώρου, με την ενίσχυση των τεχνολογικών δυνατοτήτων, τον μετριασμό των απειλών και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των υποδομών ζωτικής σημασίας.

Σήμερα με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας (EDA) διοργανώνεται ημερίδα για την ευρωπαϊκή άμυνα στον κυβερνοχώρο. Δυο στρογγυλές τράπεζες με κυβερνητικούς αξιωματούχους, ηγέτες της βιομηχανίας και ανώτερους στρατιωτικούς αξιωματούχους (στους οποίους πάντως δεν είδαμε κάποιον Έλληνα) θα ασχοληθούν αφενός με τις εκτιμήσεις του κινδύνου απειλής στον κυβερνοχώρο από την πλευρά των εθνικών, ευρωπαϊκών και διατλαντικών προοπτικών και αφετέρου με τις ευρωπαϊκές λύσεις.


Οι κεντρικοί ομιλητές και οι ειδικές διευθύνσεις θα προσθέσουν πληροφορίες για τις συζητήσεις.

Οι εξαιρετικά διαδραστικές συζητήσεις των πάνελ θα προσφέρουν πολλές ευκαιρίες στο κοινό να συνεισφέρει στη συζήτηση.

Μπορείς κι εσύ να λάβεις μέρος στέλνοντας παρεμβάσεις ή ερωτήματα στα social media με τη χρήση του #EUdfence ή #EDAconf2017
Πάνελ 1:  Μόνιμη στρατηγική πρόκληση


 • Σε ποιο βαθμό τα κράτη μέλη της ΕΕ μοιράζονται αξιολογήσεις απειλής στον κυβερνοχώρο; 
 • Πώς οι εθνικές κυβερνήσεις αυξάνουν τα επίπεδα ετοιμότητάς τους, δεδομένου ότι τα ζητήματα στον κυβερνοχώρο επηρεάζουν όλους τους τομείς της οικονομίας; 
 • Πώς θα πρέπει τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να στηρίξουν τα κράτη μέλη στις προσπάθειές τους να συμβαδίσουν με τους ταχύτατους ρυθμούς της τεχνολογικής αλλαγής και να λειτουργήσουν ως συντονιστές για να βοηθήσουν τις εθνικές αρχές να περιηγηθούν στις μυριάδες πρωτοβουλίες που συνδέονται με την ασφάλεια του κυβερνοχώρου και την κυβερνο-άμυνα; 
 • Πώς είναι πιθανόν να εξελιχθούν οι διατλαντικές σχέσεις στην ασφάλεια του κυβερνοχώρου και στον κυβερνοχώρο;


Επιβεβαιωμένοι ομιλητές: Neil Cassidy , Διευθύνων Σύμβουλος Cyber ​​Security, Risk & Compliance, Rolls Royce. Fabrice Clement , Διευθυντής Διακυβέρνησης & Διερεύνησης Ασφαλείας, Proximus; Dirk Hoke , Διευθύνων Σύμβουλος, Airbus Defense and Space. Γενικός στρατηγός Ludwig Leinhos , Διοικητής της Γερμανικής Διοίκησης για το Κυβερνοχώρο και το Πληροφοριακό Χώρο. Kevin Scheid , Γενικός Διευθυντής, ΝΑΤΟ NCIA. Γενικός στρατηγός Riho Terras , διοικητής των αμυντικών δυνάμεων, Εσθονία.

Πάνελ 2:  Ευρωπαϊκές λύσεις σε παγκόσμια προβλήματα


 • Η προσοχή της ευρωπαϊκής κοινότητας ασφάλειας και άμυνας επικεντρώνεται τώρα στην εφαρμογή της παγκόσμιας στρατηγικής της ΕΕ και των επακόλουθων πρωτοβουλιών, με την ασφάλεια του κυβερνοχώρου και την άμυνα στον κυβερνοχώρο ως κεντρικό στοιχείο της ανάπτυξης των δυνατοτήτων. 
 • Οι κυβερνο-απειλές δεν γνωρίζουν σύνορα και ως εκ τούτου αντιμετωπίζονται καλύτερα με διεθνείς λύσεις. 
 • Πού πρέπει να επικεντρωθεί ο ΕΟΑ στις προσπάθειές του για την υποστήριξη των κρατών μελών της ΕΕ όσον αφορά τον κυβερνοχώρο;
 • Οι λύσεις για τις απειλές στον κυβερνοχώρο συνίστανται στην τεχνολογία αφενός και στον ανθρώπινο παράγοντα από την άλλη. Το μεγαλύτερο μέρος της διαθέσιμης τεχνολογίας σήμερα είναι διπλής χρήσης, άρα τα υπουργεία άμυνας πρέπει να αλλάξουν τα μοντέλα ανάπτυξης και προμηθειών τους; 
 • Πώς προσαρμόζονται οι βιομηχανικοί παράγοντες για την παροχή τέτοιων τεχνολογιών; 
 • Η κατάρτιση και η υγιεινή στον κυβερνοχώρο αποτελούν αντικείμενο νέας προσοχής ως αποτελεσματικό αντίμετρο στις απειλές του κυβερνοχώρου. 
 • Σε ποιο βαθμό συνεργάζονται οι πολίτες και ο στρατός και ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές για την αποφυγή αλληλεπικάλυψης και την προώθηση της αριστείας;


Επιβεβαιωμένοι ομιλητές:  Annegret Bendiek, Ανώτερος Συνεργάτης της ΕΕ, Τμήμα έρευνας της Ευρώπης στο Γερμανικό Ινστιτούτο Διεθνών Υποθέσεων και Ασφάλειας (SWP). Jakub Boratynski, επικεφαλής της μονάδας για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και την ψηφιακή ιδιωτικότητα, DG Connect, Ευρωπαϊκή Επιτροπή · Rogier Holla , Αναπληρωτής Προϊστάμενος, CERT-EU. Merle Maigre , Διευθυντής του ΝΑΤΟ CCD COE. Γιώργος Sharkov, Εθνικός Συντονιστής & Σύμβουλος Κυβερνητικής Ασφάλειας στον Πρωθυπουργό της Βουλγαρίας .