ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ: Δείτε τα γκρουπ για τις επικείμενες άδειες

ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ: Δείτε όλα όσα αφορούν χριστουγεννιάτικες άδειες που δικαιούται το προσωπικό. και όλα τα γκρουπ εορταστικών αδειών


Εορταστική άδεια πέραν των προβλεπόμενων στο στρατιωτικό προσωπικό κατά την περίοδο των εορτών των χριστουγέννων και της πρωτοχρονιάς.

Η άδεια θα δοθεί ως εξής:

Πρώτη Περίοδος: Από 16 Δεκεμβρίου 2017 έως και 27 Δεκεμβρίου 2017

Δεύτερη περίοδος: Από 29 Δεκεμβρίου 2017 έως και 8 Ιανουαρίου 2018


Στους σπουδαστές - σπουδάστριες ΣΣΕ, ΣΜΥ ΣΔΙΕΠ κλπ θα χορηγηθούν άδειες σύμφωνα με τα καθοριζόμενα από τους οργανισμούς των Σχολών.

Στα στελέχη που υπηρετούν σε ΕΥΕ η άδεια θα χορηγηθεί με τον επαναπατρισμό τους πριν τη χορήγηση ΦΠ για τις μονάδες τους, με μέριμνα των Σχηματισμών Προώθησης.

Ειδικά για τους συμμετέχοντες στην ΕΛΔΥΚΟ-3 να χορηγηθεί άδεια για τις εορτές των Χριστουγέννων και πρωτοχρονιάς με ευθύνη της 1ης Στρατιάς και σύμφωνα με τις ανάγκες της αποστολής.