Ρωτάτε - απαντάμε: Ο μισθός των ΟΒΑ

Μια δυσεπίλυτη εξίσωση μοιάζει να είναι ο μισθός των ΟΒΑ!


Ρωτάτε - απαντάμε: Ο μισθός των ΟΒΑ


Τόσο το Armyvoice.gr όσο και οι αναγνώστες του έχουν πολλές φορές θέσει το ερώτημα στα Γενικά Επιτελεία, αλλά δεν έχουμε λάβει σαφή απάντηση. Ρωτήσαμε την κ. Καλομοίρα Νεράτζη και δείτε τι μας απάντησε


ΑΝΑΚΑΤΑΣΣΟΜΕΝΟΙ ΟΠΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΣΣΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ (ΟΒΑ) ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ- ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ- ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

« Το δε ύψος των αποδοχών της ηγεσίας των σωµάτων αυτών και των υπηρετούντων στους ανώτατους βαθµούς πρέπει να διαµορφώνεται αναλόγως και του κύρους του βαθµού τους και των ευθυνών των καθηκόντων τους τόσο σε καιρό ειρήνης όσο και πολέµου, λόγω, εξάλλου, και της αυστηρής ιεραρχικής δοµής των στρατιωτικών σωµάτων.

Συνεπώς, η υποχρέωση τηρήσεως από τον κοινό νοµοθέτη της απορρέουσας εµµέσως από τις διατάξεις των άρθρων 45, 23 παρ. 2 και 29 παρ. 3 του Συντάγµατος, αρχής της ιδιαίτερης µισθολογικής µεταχειρίσεως των στρατιωτικών αποτελεί µία πρόσθετη θεσµική εγγύηση που εξασφαλίζει την αποτελεσµατική εκπλήρωση της αποστολής των ενόπλων δυνάµεων και των σωµάτων ασφαλείας µέσω της ενισχύσεως του ηθικού των στελεχών τους, αλλά και δικαίωµα των στρατιωτικών, λόγω των συνταγµατικών απαγορεύσεων και περιορισµών, στους οποίες υπόκεινται και της επικινδυνότητας των καθηκόντων τους» [ΣτΕ 2192/2014, ΕΔΚΑ 2014, σελ. 324, ΘΠΔΔ 2014, σελ. 600].


Στο πλαίσιο αυτό, µε τις ανωτέρω αποφάσεις κρίθηκε, µε παραπλήσιο, µεταξύ τους, σκεπτικό, ότι ο νοµοθέτης, θεσπίζοντας διά του ν. 4093/2012 µειώσεις στις αποδοχές των ανωτέρω, «αντιµετώπισε όλα αυτά τα µισθολόγια συλλήβδην ως ένα ενιαίο οικονοµικό µέγεθος, το οποίο έπρεπε, ως σύνολο λαµβανόµενο, να µειωθεί κατά ποσοστό 10% στο πλαίσιο της προσπάθειας µείωσης του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος και του δηµοσίου χρέους» , αιτιολογική έκθεση περί του νόμου 4472/2017

Οι αλλαγές που θα ισχύσουν αναδρομικά από 1/1/2017 φέρνουν αναταραχή σε όσους υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας.Οι βασικοί μισθοί μειώνονται ενώ υπάρχουν περικοπές και στα επιδόματα. Για τα ποσά που θα προκύψουν άνω των νέων μισθολογικών προβλέψεων θα υπάρξει η λεγόμενη προσωπική διαφορά, η οποία ωστόσο θα ισχύσει ως το 2019 και ύστερα θα περικοπεί οδηγώντας έτσι σε μειώσεις από 15% ως και 20%.Το θεσμικό πλαίσιο για τους ΟΒΑ περιγράφεται στο ισχύον άρθρο 13 του ν. 1911/1990-Α’ 166 και η ενεργοποίηση του θεσμού αποσκοπεί στην κάλυψη αναγκών μαχίμων μονάδων και των τριών Όπλων των Ενόπλων Δυνάμεων και ακολουθεί ως κάτωθι:

 1. Οι οπλίτες των Ενόπλων Δυνάμεων μπορούν μετά την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων να ανακατατάσσονται εθελοντικά για βραχεία περίοδο ενός (1) μέχρι τριών (3) ετών με το βαθμό που φέρουν και αποδοχές μόνιμου λοχία.
 2. Η ανακατάταξη αυτή γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, μετά από πρόταση του οικείου Γ ενικού Επιτελείου.
 3. Μετά το πέρας της ανακατατάξεως, οι ανακατατασσόμενοι απολύονται οριστικά από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, χωρίς άλλη διαδικασία.
 4. Ο αριθμός των οπλιτών, που ανακατατάσσονται κάθε χρόνο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, η κλάση, η ειδικότητα, τα προσόντα, οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, οι περιπτώσεις απολύσεώς τους κατά τη διάρκεια της ανακατατάξεως, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.

 5. Οι οπλίτες που ανακατατάσσονται:


 • α. Ασφαλίζονται στον κλάδο συντάξεων του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) και στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (Τ.Ε.Α.Μ.).
 • β. Κατά το χρόνο της ανακατατάξεώς τους έχουν τα ίδια δικαιώματα από πλευράς υγειονομικής περίθαλψης, όπως και οι μόνιμοι στρατιωτικοί.
 • γ. Τοποθετούνται και υπηρετούν το χρόνο της ανακατατάξεώς τους σε Μονάδες Εκστρατείας.
 • Για τη μισθολογική κατάταξη των μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας δημιουργούνται τέσσερις (4) κατηγορίες, ανάλογα με την προέλευση των στελεχών αυτών. 
Συγκεκριμένα όμως οι  ΟΠΛΙΤΕΣ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΑΝΑΚΑΤΑΞΗΣ (ΜΕΧΡΙ 3 ΕΤΩΝ) ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΟ ΜΚ 19 ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ  ΝΟΜΟΥ 4472/2017, με σημαντικές μειώσεις  σε όσους υπηρετούν τόσο  στην Ηπειρωτική Ελλάδα όσο και την Παραμεθόριο.

Επίσης αλλαγές εκ βάθρων στη δομή των επιδομάτων των στρατιωτικών και των ένοπλων δυνάμεων  για όσους έχουν καταταγεί ή κατατάσσονται στις Eνοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας από την 1η-1-2017 και μετά προβλέπουν τα άρθρα 123-127 του πρόσφατα ψηφισθέντος από τη Βουλή  του 4472/2017.

Καταργούνται για την πλειονότητα των αξιωματικών και υπαξιωματικών τα εξής επιδόματα:
α) χρόνου υπηρεσίας,
β) εξομάλυνσης,
γ) ειδικής απασχόλησης,
δ) επιτελικής ευθύνης και
ε) ειδικών συνθηκών.
Στην πλειοψηφία  των αξιωματικών και υπαξιωματικών θα καταβάλλονται πλέον μόνο ο βασικός μισθός και 2 επιδόματα:
α) Το επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας που διαφοροποιείται ανά διοικητικό βαθμό και προσαυξάνεται ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση των στελεχών.
β) Το επίδομα θέσης ευθύνης κλιμακούμενο από τον βαθμό του ταγματάρχη (και αντιστοίχων) και άνω, με προϋποθέσεις που θα καθοριστούν σε εγκύκλιο του ΓΛΚ.
Δεν ισχύει πλέον  το καθεστώς των μισθολογικών προαγωγών.

Αν από τις ρυθμίσεις των διατάξεων του νόμου αυτού προκύπτουν τακτικές μηνιαίες αποδοχές χαμηλότερες από αυτές που δικαιούτο ο λειτουργός ή υπάλληλος στις 31-12-2016, η διαφορά διατηρείται ως «προσωπική».

Για τον υπολογισμό της «προσωπικής διαφοράς» δεν λαμβάνεται υπόψη η οικογενειακή παροχή. Επίσης, για τον υπολογισμό της «προσωπικής διαφοράς» δεν λαμβάνονται υπόψη:


 • α) Το μηνιαίο επίδομα των 100 ευρώ το οποίο χορηγείται στα στελέχη που υπηρετούν ή είναι αποσπασμένα στο Νομό Εβρου και στους Νομούς Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσων και Σαμοθράκης, καθώς και στο ένστολο προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας που υπηρετεί ή είναι αποσπασμένο στη Σκύρο.
 • β) Τα επιδόματα αναπηρίας και κινδύνου (πτητικό, πτώσεως αλεξιπτωτιστών, καταδυτικό, υποβρύχιων καταστροφέων, δυτών, εκκαθάρισης ναρκοπεδίων, ΕΚΑΜ, ΕΜΑΚ, ΜΑΤ, ανιχνευτών, εξουδετερωτών βομβών και εκρηκτικών μηχανισμών, συνοδών σκύλων που χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση εκρηκτικών υλών και άλλων ελέγχων, ειδική αποζημίωση πυροτεχνουργών του υπουργείου Εθνικής Αμυνας, γραφείου λόγω ανικανότητας ένεκα παθήματος στην υπηρεσία) που παρέχονται στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.
Αναφέρεται πως η «προσωπική διαφορά» θα μειώνεται από οποιαδήποτε μελλοντική αύξηση των αποδοχών πλην της χορήγησης παροχών και επιδομάτων που εξαιρούνται της ανωτέρω σύγκρισης.
Πρακτικά, όσοι θα λαμβάνουν την «προσωπική διαφορά» θα εγκλωβιστούν στις ίδιες αποδοχές για πολλά χρόνια, καθώς οι όποιες αυξήσεις χορηγούνται στους βασικούς τους μισθούς, λόγω μετάβασης σε επόμενα μισθολογικά κλιμάκια ή λόγω βαθμολογικών προαγωγών απλώς θα μειώνουν την «προσωπική διαφορά», χάνοντας με αυτόν τον τρόπο τα οφέλη από τις μισθολογικές προαγωγές και ωριμάνσεις.

Σε περίπτωση που από τις ρυθμίσεις των διατάξεων του νόμου αυτού προκύπτουν τακτικές μηνιαίες αποδοχές υψηλότερες από αυτές που ελάμβανε ο λειτουργός ή υπάλληλος στις 31-12-2016, η προκαλούμενη αύξηση καταβάλλεται σε μία δόση, αν δεν υπερβαίνει το ποσό των 20 ευρώ, και σε 4 ισόποσες ετήσιες δόσεις, αν υπερβαίνει το ποσό των 20 ευρώ.

Για όσους κατατάχθηκαν για πρώτη φορά στις Ενοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας από τη 1η-1-2017 μέχρι και έπειτα οι συνολικές αποδοχές τους, εφόσον με βάση τις διατάξεις των άρθρων 123-127 του ν. 4472/2017 για το νέο μισθολόγιο διαμορφώνονται σε επίπεδα πιο χαμηλά από αυτά που ελάμβαναν καθώς θα περικοπούν κατά τα ποσά των αρνητικών διαφορών που προκύπτουν. Οι άνωθι  δεν δικαιούνται να λαμβάνουν την «προσωπική διαφορά», επειδή δεν ελάμβαναν αποδοχές στις 31-12-2016.

Οσοι θα καταταγούν από δω και στο εξής στις Ενοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας θα λαμβάνουν τις αποδοχές που προκύπτουν με βάση τις διατάξεις των άρθρων 123-127 του ν. 4472/2017 για το νέο μισθολόγιο χωρίς να δικαιούνται την «προσωπική διαφορά».

Τέλος, στους  οπλίτες βραχείας ανακατάταξης (μέχρι τριών ετών) πέρα από το βασικό μισθό καταβάλλεται  το επίδομα, κατά μήνα, της Οικογενειακής παροχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4354/2015 (Α΄176), όπως κάθε φορά ισχύει.

Πέρα από τα επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις, που προβλέπονται από τον νόμο 4472/2017 όλες οι άλλες παροχές, επιδόματα και αποζημιώσεις με οποιαδήποτε ονομασία, που προβλέπονται από άλλες γενικές ή ειδικές διατάξεις καταργούνται.


Με εκτίμηση
Νεράτζη Γ. Καλομοίρα

Εγγραφείτε στην λίστα του Armyvoice.gr και στείλτε μας το ερώτημά σας για να προωθηθεί και να απαντηθεί από την Καλομοίρα Νεράντζη μέσω της ιστοσελίδας μας

[contact-form]


*Η κα Καλομοίρα Νεράτζη είναι οικονομολόγος.

Αποφοίτησε από το τμήμα της Λογιστικής του Ανώτατου Τεχνολογικού Ιδρύματος και μετέβη στο εξωτερικό για να ειδικευτεί στο τμήμα των Χρηματοιοικονομικών και των Διεθνών Σχέσεων.

Αφού έλαβε τα δύο μεταπτυχιακά διπλώματα από το πανεπιστήμιο του Λέστερ και του Στρασβούργου αντίστοιχα συνέχισε την επιμόρφωσή της στον κλάδο της Τραπεζικής των Επιχειρήσεων.

Μιλά Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά και Ισπανικά.

Εργάστηκε σε παγκόσμια αναγνωρισμένες εταιρίες στο τμήμα των Χρηματοοικονομικών και Επενδύσεων.

Σήμερα, δραστηριοποιείται στο ίδιο αντικείμενο καθώς επίσης ασχολείται με την συγγραφή οικονομικών- εργατικών άρθρων και μελετών.

Χαρακτηριστικά έργα της αποτελούν τα βιβλία

 • «Νέο Ασφαλιστικό» , 
 • «Ε.Φ.Κ.Α» , 
 • "Ε.Φ.Κ.Α , Πρακτικός Οδηγός", 
 • "Πρακτικός οδηγός Ξενοδοχειακών και τουριστικών Επιχειρήσεων" , 
 • “Νέα Εργατική Νομοθεσία Στελεχών των Ένοπλων Δυνάμεων»  
 • «Νέα Εργατική Νομοθεσία»