ΠΟΜΕΝΣ: Ενίσχυση παθόντων κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας

Επιστολή για την ενίσχυση παθόντων εν ενεργεία στελεχών κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας έστειλε η ΠΟΜΕΝΣ

Ενίσχυση παθόντων κατά την εκτέλεση της υπηρεσίαςΗ Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών ΠΟΜΕΝΣ, έστειλε επιστολή προς την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία και στη Βουλή με θέμα την ενίσχυση παθόντων εν ενεργεία στελεχών κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας

Στην επιστολή αναφέρει:


Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.)  ως ο νόμιμος και θεσμικός εκπρόσωπος των εν ενεργεία Στρατιωτικών, έγινε αποδέκτης και σας γνωστοποιεί την αδικία, που αφορά στην ενίσχυση σε παθόντες κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας.

 Με το άρθρο 1 παρ.5 του (α) σχετικού νόμου όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 παρ.1 του (β) σχετικού προβλέπει ότι:


«1. Στους αστυνομικούς, συνοριακούς φύλακες και ειδικούς φρουρούς, στο λιμενικό και πυροσβεστικό προσωπικό που μετατάσσονται σε υπηρεσία γραφείου, λόγω παθήματος κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, χορηγείται μηνιαίο επίδομα τριακοσίων (300) ευρώ.

Το ίδιο επίδομα χορηγείται στο προαναφερόμενο προσωπικό κατά το χρόνο αποχής από τα καθήκοντά του, συνεπεία τραυματισμού του, κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, από την ημέρα του παθήματος.

Οι προϋποθέσεις, ο τρόπος, η διαδικασία καταβολής του επιδόματος στους δικαιούχους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης.»


 Από την ως άνω πρόβλεψη, υπάρχει αστοχία του νόμου στο ότι δεν αναφέρει το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων που μετατάσσεται στην υπηρεσία γραφείου σύμφωνα με το Ν.Δ.1400/73, όπου σαφέστατα δημιουργεί δυσαρμονία και αίσθημα αδικίας.     Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων,


  Η Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. κατόπιν τούτου προτείνει, για την θεραπεία αυτής της αδικίας, την άμεση τροποποίηση της παραγράφου 5 του (α) σχετικού νόμου όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 παρ.1 του (β) σχετικού, όπως παρακάτω:

«1. Στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, στους αστυνομικούς, συνοριακούς φύλακες και ειδικούς φρουρούς, στο λιμενικό και πυροσβεστικό προσωπικό που μετατάσσονται σε υπηρεσία γραφείου, λόγω παθήματος κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, χορηγείται μηνιαίο επίδομα τριακοσίων (300) ευρώ.

 Το ίδιο επίδομα χορηγείται στο προαναφερόμενο προσωπικό κατά το χρόνο αποχής από τα καθήκοντά του, συνεπεία τραυματισμού του, κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, από την ημέρα του παθήματος.

Οι προϋποθέσεις, ο τρόπος, η διαδικασία καταβολής του επιδόματος στους δικαιούχους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης ή Εθνικής Άμυνας.»