Πολεμικό Ναυτικό: 7 ερωτήματα - φωτιά από υπαξιωματικούς - Ποιος θα απαντήσει;

Επτά ερωτήματα φωτιά θέτει αναγνώστης του Armyvoice.gr από το Πολεμικό Ναυτικό. Θα σκύψει η πολιτεία στα προβλήματα των στελεχών;

Πολεμικό Ναυτικό: 7 ερωτήματα - φωτιά από υπαξιωματικούς - Ποιος θα απαντήσει;

Η επιστολή που λάβαμε περιέχει επτά καυτά ερωτήματα, τα οποία καθρεπτίζουν το πώς αισθάνονται τα χαμηλόβαθμα στελέχη. Θα τύχουν άραγε απάντησης από την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία;


1. Γιατί ενώ ημερομηνία κατατάξεως είναι η ημερομηνία μας ως κληρωτού και ενώ έπρεπε να προαχθούμε το 2014 σε πλωτάρχης, προήχθην το 2016 διότι τα αρμόδια στελέχη του Β. Κλάδου του ΓΕΝ θεωρούν ότι ημερομηνία κατατάξεως είναι η ημερομηνία που προήχθη σε κελευστής χωρίς να αναφέρουν σε ποια διάταξη η νομοθεσία αναφέρεται και αφορά τους Εθελοντές Διόπους που εισήλθαν στο στράτευμα το 1986 και ενώ υπηρετούσαν από το 1984.

2. Γιατί ενώ εισηγήθηκαν τα αρμόδια στελέχη Β Κλάδου για να καταργήσουν δικαιώματα προκήρυξης που ποτέ δεν είχε συμβεί έως την ύπαρξη του Ν.3883/10 που καταργήθηκε ο καταληκτικός βαθμός του Αντιπλοίαρχου σε πλωτάρχη καθώς πάντα οι εισηγήσεις ήταν για το καλό των στελεχών και όχι να δημιουργούν ηθικές αδικίες και ανισότητες ανάμεσα σε στελέχη, όπου δεν εισηγήθηκαν και κατάργηση προκηρύξεων στελεχών ΕΜΘ, ΕΠΟΠ, ΕΠΥ, όπου εισέρχονταν στο στράτευμα με καταληκτικό βαθμό Ανθυπασπιστή και στελέχη προερχόμενα από εθελόντριες του Ν. 705/77 περί στράτευσης Ελληνίδων καθώς είναι οι μόνες πραγματικές εθελόντριες που βάση νομοθεσίας Ν. 445/74 δεν έπρεπε να προαχθούν σε ανώτερο βαθμό από Ανθυπασπιστή, φυσικά δεν εφαρμόσθηκε και δεν εισηγήθηκαν οι αρμόδιοι για κάποια ηθική βαθμολογική εξέλιξη και των υπολοίπων στελεχών.

3. Γιατί τα αρμόδια στελέχη του Β Κλάδου του ΓΕΝ που παράνομα πρότειναν την πρόωρη προαγωγή δύο σειρών ΑΣΣΥ το 2012 χωρίς να έχουν συμπληρώσει τα ουσιαστικά προσόντα τα τριάντα έτη, δεν τιμωρήθηκε κανένας και αυτοί υπηρετούν στις ίδιες θέσεις που εισηγούνται σταδιοδρομικά θέματα στελεχών μόνο για ευεργετικές τροποποίησης νομοθετώντας μόνο για στελέχη προερχόμενα από ΑΣΣΥ.

4. Γιατί υπηρετούν σε μεμονωμένα Πλοία του Στόλου οι ΑΣΣΥ όπως Φ/Γ, ΠΓΥ, ΔΑΔ ενώ σε όλα υπηρετούν στελέχη μη ΑΣΣΥ καθώς οι ΑΣΣΥ υπηρετούν από δέκα έτη έως δέκα τέσσερα έτη σε πλοία, ενώ οι μη ΑΣΥ άνω των είκοσι και είκοσι πέντε ετών και πολλές φορές συνεχόμενης υπηρεσίας στα πλοία, ποιες διατάξεις και νομοθεσία το προβλέπει.

5. Γιατί δεν αξιοποιούνται τα στελέχη μη ΑΣΣΥ σε όλες τις θέσεις των μονάδων και των Ναυτικών Υπηρεσιών και τοποθετούνται σε θέσεις μη Επιτελικές η Διοικητικές και κυρίως όπου δεν έχουν πρόσβαση τα ΜΜΜ όπως Σκαραμαγκάς και Σαλαμίνα, όπου είναι άνω των σαραπέντε ετών και χωρίς υφισταμένους η στρατεύσιμο προσωπικό και εκτελούν εργασίες καθαριότητας (σκούπισμα, σφουγγάρισμα, τουαλέτες κ.λ.π) καθώς και πολλές βάρδιες λόγο επιλεκτικής έλλειψης προσωπικού. Δεν αντιμετωπίζει τέτοια θέματα οι ΑΣΣΥ παρόλο το νεαρό της ηλικίας τους.

6. Γιατί προσλαμβάνονται  μέσω προκηρύξεων στελέχη όπου έχουν ηλικία από δεκαοκτώ έως εικοσιοκτώ με τριάντα πέντε έτη και σαράντα έτη πραγματικής υπηρεσίας όταν βάση νομοθεσίας υπάρχει ηλικιακό όριο βάση βαθμών όπως Ανθυπασπιστής έως πενήντα τριών ετών δηλαδή στα εικοσιπέντε έτη πραγματικής υπηρεσίας και μετά με αίτηση αν γίνει δεκτή να παραμείνει ως ΕΟΘ δέκα η δεκαπέντε έτη, ποιους εξυπηρετεί και γιατί παρατυπίες δεν εισηγούνται οι αρμόδιοι για την τακτοποίηση τέτοιων θεμάτων λύσεις υπάρχουν αλλά όχι για τους μη ΑΣΣΥ.

7. Γιατί οι ΑΣΣΥ χάνουν την ειδικότητα τους όταν γίνονται Αξιωματικοί, ενώ εκπαιδεύονται σε ανώτερο στρατιωτικό ίδρυμα και με την εφαρμογή των διατάξεων και προβλεπόμενων κανονισμών Υγιεινής και Ασφάλειας καθώς και η επισκευή πλοίων, Μονάδων, Ναυτικών Υπηρεσιών πρέπει να γίνετε από αρμόδιο Τεχνικό πιστοποιημένο προσωπικό αφαιρούν τις ειδικότητες όλων των στελεχών προερχομένων από Υπαξιωματικούς αντί να τους πιστοποιήσουν βάση πείρας και ετών προϋπηρεσίας. Ποιους εξυπηρετεί και ενώ δεν υπάρχει πλέον Τεχνικό Πιστοποιημένο πολιτικό προσωπικό.

Κάποτε πρέπει να κατανοήσουμε ότι προηγείται το καλό των ΕΔ και μόνο αν θέλουμε να είμαστε στρατιωτικοί και δεν είναι επάγγελμα μόνο είναι και λειτούργημα, ελπίζω να βοηθήσετε σε εύρεση ενημέρωσης αρμοδίων και επίλυση ηθικών θεμάτων των στελεχών.