Πολεμική Αεροπορία: Το 2017 με μια ματιά! F-16 και αναδιοργάνωση!

Πολεμική Αεροπορία: Το 2017 με μια ματιά! Δείτε τη συνοπτική παρουσίαση των δράσεων για το 2017
Όπως κάθε χρόνο τέτοιες ημέρες, με αφορμή την γιορτή του προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας δόθηκαν στοιχεία από το ΓΕΑ για την εικόνα της ΠΑ το 2017

Τι είπαν για τα F16

Γνωρίζεται ότι μετά την έκφραση ενδιαφέροντος για την αναβάθμιση των αεροσκαφών F-16 (Letter of Request από 7/2/2017) ζητήθηκε από τις Αρχές των ΗΠΑ να μας γνωστοποιηθεί το κόστος συγκεκριμένης διαμόρφωσης (Έκδοση VIPER), για το σύνολο ή μέρος του στόλου της Πολεμικής Αεροπορίας.

Από τις μέχρι τώρα ανακοινώσεις, το πρόγραμμα για το σύνολο των αεροσκαφών κοστολογείται έως 2,4 δις δολάρια. Η τελική αναλυτική απάντηση από τις Αρχές των ΗΠΑ (Letter of Offer & Acceptance) αναμένεται εντός των επόμενων ημερών.

Στην παρούσα φάση και με τα μέχρι σήμερα στοιχεία, εξετάζεται η αναβάθμιση μέρους των αεροσκαφών η οποία θα γίνει στην ΕΑΒ, με κόστος το οποίο θα προσδιοριστεί τελικά μετά από τις διαπραγματεύσεις που θα γίνουν μεταξύ των φορέων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και των Αρχών των ΗΠΑ.


Δημιουργία πολυεθνικού Κέντρου Εκπαίδευσης στην 120ΠΕΑ

Συνεχίζεται η προσπάθεια της εξεύρεσης της κάλλιστης οικονομοτεχνικής μελέτης για τη δημιουργία σύγχρονου εκπαιδευτικού Κέντρου, που θα περιλαμβάνει ποιοτική εκπαίδευση σε όλους του τομείς όπως Εκπαίδευση Εδάφους – Αέρος, Εκπαίδευση θαλάσσιας επιβίωσης στο ΣΕΘΕ, καθώς και Εκπαίδευση το Σχολείο Οργάνων, το οποίο θα μετεγκατασταθεί στη Μονάδα από την 110ΠΜ.

Νέο εκπαιδευτικό Αεροσκάφος, Σταδίου Επιλογής (ΝΑΣΕ)

Είναι σε εξέλιξη διαγωνιστική διαδικασία για την αντικατάσταση του αεροσκάφους αρχικής εκπαίδευσης T-41D, με σκοπό την αναβάθμιση της πτητικής εκπαίδευσης που πραγματοποιείται στη Σχολή Ικάρων.

Μετεξέλιξη κέντρου Αεροπορικής Τακτικής 


Αναβάθμιση του Κέντρου Εκπαίδευσης Αεροπορικής Τακτικής (ΚΕΑΤ), σε πολυδύναμο κέντρο εκπαίδευσης, με τη συμμετοχή ξένων χωρών και την παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευση, με δυνατότητα ολοκλήρωσης δύο ή τριών σειρών ανά έτος, ώστε να αποτελέσει ένα στρατηγικό εργαλείο επίτευξης εθνικών στόχων.

Στόχος της άσκησης «Ηνίοχος» είναι να γίνει η ανταγωνιστικότερη Άσκηση στην Ευρώπη και στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.

Στον Ηνίοχο 2018 θα συμπεριληφθούν και οι νέες εγκαταστάσεις του Σχολείου Όπλων Τακτικής. Αυτό θα δώσει την ευκαιρία στο ΚΕΑΤ να λειτουργήσει ως ενιαίο κέντρο και να στεγάσει σε σύγχρονες εγκαταστάσεις όλες τις δραστηριότητες εκπαίδευσης και ασκήσεων όπως αρμόζει σε ένα κέντρο που διεκδικεί το ρόλο του Διεθνές Κέντρου Επιχειρησιακής Εκπαίδευσης.


Αναδιοργάνωση Μονάδων


Αναστολή Λειτουργίας 348 Μοίρας Τακτικής Αναγνώρισης
Μετεγκατάσταση της Μοίρας Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών «ΠΗΓΑΣΟΣ» στην 110ΠΜ
Συγχώνευση της ΣΤΥΑ, ΣΙΡ και ΣΥΔ σε ΣΜΥΑ
Συγχώνευση της 338 και 339 Μοίρας της 117ΠΜ
Αναβάθμιση του 2ου Κέντρου Ελέγχου Περιοχής (ΚΕΠ) σε Αεροπορικό Κέντρο Ελέγχου και η Μετάπτωση του 1ου και 3ου ΚΕΠ σε 10η και 11η Μοίρα Σταθμού Ελέγχου και Προειδοποίησης
Ενοποίηση του Αεροπορικού Αποσπάσματος Αγρινίου με το Forward Operational Base (FOB) Ακτίου
Μετάπτωση του Αεροπορικού Αποσπάσματος Σαντορίνης σε Κέντρο Ετοιμότητας Διασποράς Αεροπορίας
Μεταφορά του Κέντρου Εκπαίδευσης Ενόργανης Πτήσης στην 120ΠΕΑ
Συγχώνευση του Μουσείου ΠΑ με το ΜΙΣΠΑ και κατάργηση αυτού
Ενσωμάτωση της Υπηρεσίας Πληροφοριών Εναέριας Κυκλοφορίας στη Διεύθυνση Αεράμυνας του ΓΕΑ


Σύνολο εξοικονόμησης κόστους που αφορά στη μείωση των θέσεων στον ΠΟΥ και
των λειτουργικών εξόδων 15.687.938,1€


6ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

Tο 6ο Συνέδριο Αεροπορικής Ισχύος με θεματικό τίτλο «Strategic Value of Air Power» (Η Στρατηγική Αξία της Αεροπορικής Ισχύος), θα διεξαχθεί στο αμφιθέατρο της ΣΙ την Πέμπτη 19 και την Παρασκευή 20 Απριλίου 2018.

Ως Κύριοι Αντικειμενικοί Σκοποί του Συνεδρίου καθορίζονται η προβολή της Πολεμικής Αεροπορίας, η ανταλλαγή γνώσεων και καινοτόμων ιδεών, η ενθάρρυνση
στρατηγικής σκέψης όσον αφορά στη χρησιμότητα της αεροπορικής ισχύος στη σύγχρονη κοινωνία, καθώς και η ανάπτυξη κοινής αντίληψης απέναντι στις  προκλήσεις και απειλές της εποχής μας.

Τα αντικείμενα που θα παρουσιασθούν στο Συνέδριο, αποσκοπούν στην εξέταση των προκλήσεων του σύγχρονου επιχειρησιακού περιβάλλοντος και των επιδράσεων
τους στο χαρακτήρα, τη φύση και τον τρόπο λειτουργίας του Αεροπορικού Όπλου και έχουν κατανεμηθεί σε τρείς (3) ενότητες:

  • α. «International Environment & Air Power» (Διεθνές περιβάλλον & Αεροπορική Ισχύς),
  • β. «Evolution - Encounter of Future Capabilities» (Ανάπτυξη – Αντιμετώπιση Μελλοντικών Δυνατοτήτων) και
  • γ.«Air Power and Civil Society» (Αεροπορική Ισχύς & Κοινωνία)