Οχυρωματική Γραμμή ΜΕΤΑΞΑ: Η ιστορική μνήμη ανασύρεται - ΒΙΝΤΕΟ

Οχυρωματική Γραμμή ΜΕΤΑΞΑ ανέκοψε την έξοδο της Βουλγαρίας στο Αιγαίο. Σήμερα η ιστορική μνήμη ανασύρεταιΟχυρωματική Γραμμή ΜΕΤΑΞΑ: Η ιστορική μνήμη ανασύρεται - ΒΙΝΤΕΟ


Η «Οχυρωματική Γραμμή ΜΕΤΑΞΑ»,  είναι το μεγαλύτερο κατασκευαστικό έργο που έλαβε χώρα στην Ελλάδας τον 20ο αιώνα.

Κατασκευάστηκε την περίοδο 1936-40 με σκοπό να ανακόψει την βουλγαρική επεκτατική πολιτική που αξίωνε έξοδο  στο Αιγαίο.

Τα 21 οχυρά της γραμμή «ΜΕΤΑΞΑ» είναι ένα, πολύπλοκο στρατιωτικό έργο που σχεδιάστηκε, οργανώθηκε, και εκτελέστηκε με απόλυτο συντονισμό, μαθηματική ακρίβεια, μυστικότητα  και απίστευτη ταχύτητα εξολοκλήρου από Έλληνες.

Ο γενικός σχεδιασμός από τακτικής άποψης έγινε από Αξιωματικούς του Πεζικού και του Πυροβολικού (Κεντρική Επιτροπή Οχυρώσεων), ενώ η μελέτη για την κατασκευή των οχυρών από Αξιωματικούς του Μηχανικού (Διοίκηση Φρουρίου Θεσσαλονίκης).


Σημαντικό ρόλο όμως για την αποτελεσματικότητα αυτού του κατασκευαστικού έργου, ως πολλαπλασιαστή της μαχητικής ισχύς του Ελληνικού Στρατού, διαδραμάτισαν οι Μηχανικοί του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, που επιμελήθηκαν, τη σύνθεση, την όπλιση και τον έλεγχό της ποιότητας του χρησιμοποιηθέντος  σκυροδέματος.

Η Εταιρεία Μελέτης Οχυρωματικής Γραμμής ΜΕΤΑΞΑ «Γοργύρα», αποτελεί την πρώτη ιδιωτική πρωτοβουλία, που από το 2006 εργάζεται διακριτικά και μεθοδικά, για τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης της «Οχυρωματικής Γραμμής ΜΕΤΑΞΑ».

Σκοπός της είναι να ανασύρει από την ιστορική λήθη, το σύνολο των οχυρώσεων της Γραμμής ΜΕΤΑΞΑ.

Παράλληλα συνδράμει με συντεταγμένες δράσεις, προκειμένου να αποκατασταθεί το «χαμένο» αρχειακό υλικό της «Οχύρωσης Παραμεθορίου Ζώνης 1937- 40».

Το υλικό που δεν διασώζεται στο αρχείο της Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού (Δ.Ι.Σ.), ενδεχομένως να απωλέστηκε κατά τη διάρκεια της κατοχικής περιόδου 1941-44.