ΕΜΘ Αρχιλοχίες: Ποιές γίνονται Ανθυπασπιστές - ΟΛΑ τα ΟΝΟΜΑΤΑ

ΕΜΘ Αρχιλοχίες: Ποιές γυναίκες συμπλήρωσαν τα προσόντα και προάγονται σε Ανθυπασπιστές - ΟΛΑ τα ΟΝΟΜΑΤΑ

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ Προάγονται σύµφωνα µε τις συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 7, 12 και 36 του Ν∆ 445/74 και των άρθρων 3 και 11 του Π∆ 21/91, στο βαθµό του ΕΜΘ Ανθυπασπιστή οι παρακάτω ΕΜΘ Αρχιλοχίες, από την 23-10-2017, ηµεροµηνία κατά την οποία συµπλήρωσαν τα τυπικά προσόντα για προαγωγή.

Η Απόφαση του ∆ιευθυντή της ∆ιεύθυνσης Προσωπικού του Γενικού Επιτελείου Στρατού, «Προαγωγές ΕΜΘ Υπαξιωµατικών», για την οποία έχει προβλεφθεί πίστωση στον  προϋπολογισµό εξόδων οικονοµικού έτους 2017