ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΥΠΕΘΑ: Τι προβλέπει για τους ΕΜΘ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΥΠΕΘΑ: Το άρθρο 2 προβλέπει για τους ΕΜΘ τον καταληκτικό βαθμό με τον οποίο θα τερματίζουν τη θητεία τουςΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΥΠΕΘΑ: Τι προβλέπει για τους ΕΜΘ
Με το άρθρο 2 παρέχεται το αναγκαίο εξουσιοδοτικό έρεισμα για τη συμπλήρωση του προεδρικού διατάγματος που εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 13 του ν. 1848/1989 με ρύθμιση που αφορά στον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων για την απονομή αποστρατευτικού βαθμού Ανθυπολοχαγού και αντιστοίχων των άλλων κλάδων των ΕΔ σε τιθέμενους σε αποστρατεία εθελοντές και εθελόντριες μακράς θητείας βαθμού Ανθυπασπιστή