ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΥΠΕΘΑ: Παραμονή ΕΟΘ - Τα κριτήρια και οι αποστρατευθέντες τον Μάρτιο

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΥΠΕΘΑ: Κατατέθηκε σήμερα! Το πρώτο άρθρο αφορά την παραμονή ΕΟΘ όσων επιθυμούν. Δείτε όρους και προϋποθέσειςΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΥΠΕΘΑ: Παραμονή ΕΟΘ - Τα κριτήρια και οι αποστρατευθέντες τον Μάρτιο


Ή εισηγητική έκθεση αναφέρει:

Καθορίζεται η δυνατότητα οικειοθελούς παραμονής στην ενεργό υπηρεσία και εκτός οργανικών θέσεων (ΕΟΘ) αξιωματικών βαθμού έως Συνταγματάρχη και αντίστοιχων άλλων των κλάδων των ΕΔ, που υπάγονται στις διατηρούμενες σε ισχύ διατάξεις του σταδιοδρομικού μόνου 2439/1996 για τους οποίουα νακύπτουν λόγοι υποχρεωτικής εξόδου από τις τάξεις των ΕΔμ είτε πειδή κρίνονται ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους (πλην των αποστρατευόμενων για λόγους υγείας) έχοντας συμπληρώσει τριακονταπενταετή συντάξιμη υπηρεσία πριν από την συμπλήρωση του 58ου έτους της ηλικίας τους, είτε επειδή, έχοντας ήδη τεθεί ΕΟΘ, σύμφωνα με την περίπτ. α' της παρ 8 του άρθρου 18 του ν 2439/1996 κατόπιν όμοιρας κρίσης για να υπηρετήσουν το χρόνο που απαιτείται για τη συμπλήρωση 35ετούς συντάξιμης υπηρεσίας, υποχρεούνται σε αποστρατεία (λόγω συυμπλήρωσης του χ΄ρονου αυτού) πριν από τη συμπλήρωση του 58ου έτους της ηλικίας τους.

Ειδικότερα με τη ρύθμιση καθορίζεται το πλαίσιο της οικειοθελούς παραμονής τους, η διαδικασία με την οποία υποβάλλουν την αίτηση παραμονής τους στις τάξεις των ΕΔ, οι σχετικές προθεσμίες, τα αρμόδια όργανα που, είτε επιλαμβάνονται, είτε συμπράττου γνωμοδοτικά στη διαδικασία εξέτασης, είτε αποφαίνονται επ' αυτής, ο βαθμός που φέρουν κατά το χρόνο παραμονής τους ως ΕΟΘ, οι περπτώσεις αποστρατείας του και οι προϋποθέσεις απονομής του αποστρατευτικού βαθμού.

Περαιτέρω, ρητώς καθορίζεται ότι όσοι αξιωματικοί τίθενται ΕΟΘ σύμφωνα με τις διατάξεις της ρύθμισης, δεν δικαιούντια καταβολής επιδόματος κινδύνου.

Τέλος προβλέπονται διατάξεις μεταβατικού χαρακτήρα για αξιωματικούς που κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της ρύθμισης υπηρετούν στις τάξεις των ΕΔ η έχουν αποστρατευθεί με τις κρίσεις του Μαρτίου 2017, προερχόμενοι από τις κατηγορίες που εμπίπτουν κατ' αρχήν στο ρυθμιστικό εύρος της διάταξης, αλλά δεν υφίστανται εκ των πραγμάτων περιθώριο για την εμπρόθεσμη υποβολή αίτησης υπαγωγής σύμφωνα με τον θεσπιζόμενο με την ρύθμιση κανόνα δικαίου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΥΠΕΘΑ: Τι προβλέπει για τους ΕΜΘ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ Τη συνέχεια και όλο το νομοσχέδιο κάνοντας κλικ ΕΔΩ