Κρίσεις 2017: Οι ΠΛΩΤΑΡΧΕΣ που προάγονται! ΟΛΑ τα ΟΝΟΜΑΤΑ

Κρίσεις 2017: Ανακοινώθηκαν οι πίνακες τακτικών κρίσεων έτους 2017-18 για τους ΠΛΩΤΑΡΧΕΣ, που κρίθηκαν από το Συµβούλιο Προαγωγών Αξιωµατικών ΝαυτικούΚρίσεις 2017: Οι ΠΛΩΤΑΡΧΕΣ που προάγονται! ΟΛΑ τα ΟΝΟΜΑΤΑΤο σχετικό Προεδρικό διάταγμα, αναφέρει:

 Κυρώνουµε, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγρ.1 του άρθρου 26 του ν.3883/10,
τους παρακάτω πίνακες τακτικών κρίσεων έτους 2017-18 και οφειλόµενης τακτικής
κρίσης έτους 2016-17, Πλωταρχών του Πολεµικού Ναυτικού, που συντάχθηκαν από το
Συµβούλιο Προαγωγών Αξιωµατικών Ναυτικού σύµφωνα µε την απόφαση υπ΄ αριθµ. 1
από 10-04-2017, της 1ης συνεδρίασής του, ως ακολούθως:

α. Πίνακα οφειλόµενης τακτικής κρίσης έτους 2016-17, «Προακτέου κατ΄ εκλογή»
Πλωτάρχη, Μάχιµου Μασούρα Κωνσταντίνου του Παναγιώτη (ΑΜ-2372).
β. Πίνακα τακτικής κρίσης έτους 2017-18, «Προακτέων κατ΄ εκλογή» Πλωταρχών,
Μαχίµων:
(1) Σαλιάρη Ιωάννη του Ραφαήλ (ΑΜ-2471)
(2) Τσουµάνη Ανδρέα του Σπυρίδωνα (ΑΜ-2442)
(3) Αλιφέρη ∆ηµοσθένη του Γεωργίου (ΑΜ-2454)
(4) Περτζινίδη Νικόλαου του Σάββα (ΑΜ-2450)
(5) Πολυµίλη Χαράλαµπου του Κωνσταντίνου (ΑΜ-2472)
(6) Ελευθερίου Κωνσταντίνου του Γεωργίου (ΑΜ-2448)
(7) Σαλάτα Βλάσιου του Σπυρίδωνα (ΑΜ-2489)
(8) Γραµµένου ∆ιονύσιου του Γεωργίου (ΑΜ-2461)
(9) Κακαβελάκη Γεώργιου του Εµµανουήλ (ΑΜ-2492)
(10) Παπαθανασίου Μιχαήλ του Βασιλείου (ΑΜ-2483)
(11) Λουµάκου Ίκαρου-Αναστάσιου του Ιωάννη (ΑΜ-2446)
(12) Αλχαζίδη Νικόλαου του Βασιλείου (ΑΜ-2481)
(13) ∆ρεπανιά Ιωάννη του Κωνσταντίνου (ΑΜ-2441)
(14) Κατζουράκη Ιωάννη του ∆ηµητρίου (ΑΜ-2490)
(15) Βαραµέντε ∆ηµήτριου του Ευάγγελου (ΑΜ-2456)
(16) Τιγκαράκη Σπυρίδωνα του ∆ηµητρίου (ΑΜ-2520)
(17) Μαζαράκη Σπυρίδωνα του Μιχαήλ (ΑΜ-2515)
(18) Καλλονιάτη Θεόδωρου του Σπυρίδωνα (ΑΜ-2460)
(19) Βαρδάκη Στέφανου του Νικολάου (ΑΜ-2453)
(20) Ρογδάκη Ιωάννη του Γεωργίου (ΑΜ-2465)
(21) Καραγιάννη Κωνσταντίνου του Χρύσανθου (ΑΜ-2507)
(22) Κηρύκου Γεώργιου του Βασιλείου (ΑΜ-2478)
(23) Καραµουτζογιάννη ∆ηµήτριου του Παναγιώτη (ΑΜ-2415)
(24) Σεφερλή Νικόλαου του Ιωάννη (ΑΜ-2447)
(25) Βάιλα Άγγελου του Ιωάννη (ΑΜ-2501)
(26) Αναγνωστόπουλου Κωνσταντίνου του Γεωργίου (ΑΜ-2421)
(27) Ξένου Αλέξανδρου του Γεωργίου (ΑΜ-2430)
(28) Κεχαγιά ∆ηµήτριου του Θωµά (ΑΜ-2470)
(29) Πέντσα Αντώνιου του Ιωάννη (ΑΜ-2418)
(30) Βουδουράκη Ευστράτιου του Νικολάου (ΑΜ-2394)
(31) Σαρτζή Νικόλαου του Γεωργίου (ΑΜ-2422)
(32) Παπαδάκη Αντώνιου του Γεωργίου (ΑΜ-2474)
(33) Τσιουφλιά Βασίλειου του Κωνσταντίνου (ΑΜ-2482)
(34) Μαρασλή Γεώργιου του Νικολάου (ΑΜ-2435)
(35) Τσόλη Αθανάσιου του Σωτηρίου (ΑΜ-2463)
(36) Αλεξίου Σπυρίδωνα του Αθανασίου (ΑΜ-2486)
(37) Γιαννιώτη Ιωάννη του Σπυρίδωνα (ΑΜ-2407)
(38) Λάγιου Σπυρίδωνα του Γεωργίου (ΑΜ-2414)
(39) Αρτεµάκη ∆ιονύσιου του Νικολάου (ΑΜ-2498)
(40) ∆ηµητρακόπουλου Θεόδωρου του Ηλίου (ΑΜ-2452)
(41) Ψαράκη Ευτύχιου του Βασιλείου (ΑΜ-2509)
(42) Πετράκου Νικόλαου του Ιωάννη (ΑΜ-2473)
(43) Αγγελάκη Ιωάννη του Γεωργίου (ΑΜ-2484)
(44) Κουσούλη Ιωάννη του Γεωργίου (ΑΜ-2491)
(45) Παππά Βασίλειου του ∆ηµητρίου (ΑΜ-2457)
(46) ∆ηµητρίου Γεώργιου του Αντωνίου (ΑΜ-2462)
(47) Κωστόπουλου Κωνσταντίνου του Αριστείδη (ΑΜ-2459)
(48) Κλειδουχάκη Αριστοµένη του Ανδρέα (ΑΜ-2521)
(49) Παπαδηµητρόπουλου Σωτήριου του Φωτίου (ΑΜ-2464)
(50) Χαϊδεµενάκη Γεώργιου του Γεράσιµου (ΑΜ-2487)
(51) Αριατζή Νικόλαου του ∆ηµητρίου (ΑΜ-2510)
(52) Τσάφα ∆ηµήτριου του Παντελεήµονα (ΑΜ-2449)
(53) Πατσίκα ∆ηµήτριου του Γεδεών (ΑΜ-2468)
(54) Βαδάση Χαράλαµπου του Κωνσταντίνου (ΑΜ-2523)
(55) Φαρµακόρη Μηνά του Σπυρίδωνα (ΑΜ-2475)
(56) Ασφενταγάκη Ιωάννη του Γεωργίου (ΑΜ-2445)
(57) Γκρούτση Θεόδωρου του Παναγιώτη (ΑΜ-2485)
(58) Μπακαούκα Σωτήριου του Ευάγγελου (ΑΜ-2514)
(59) Ρούσσου Αθανάσιου του Χριστόδουλου (ΑΜ-2458)

γ. Πίνακα τακτικής κρίσης έτους 2017-18, «Προακτέων κατ΄ εκλογή» Πλωταρχών,
Μηχανικών:

δ. Πίνακα τακτικής κρίσης έτους 2017-18, «Προακτέων κατ΄ εκλογή» Πλωταρχών,
Οικονοµικού:

(1) Λιάπη Ευµορφίας του ∆ηµητρίου (ΑΜ-Ο-715)
(2) Σούφη Ευάγγελου του Τηλέµαχου (ΑΜ-Ο-716)
(3) ∆εσινιώτη Ανθής του Σπυρίδωνα (ΑΜ-Ο-717)
(4) Παπά Σταυρούλας του ∆ηµητρίου (ΑΜ-Ο-725)

ε. Πίνακα τακτικής κρίσης έτους 2017-18, «Προακτέων κατ΄ εκλογή» Πλωταρχών,
Υγειονοµικού/Ιατρών:

(1) Ροδιά Μιλτιάδη του Χρήστου (ΑΜ-ΥΙ-390)
(2) Καρακόϊδα Χρήστου του Ανδρέα (ΑΜ-ΥΙ-391)
(3) Γαλανάκη Ιωάννη του Παύλου (ΑΜ-ΥΙ-392)
(4) Παπαδόπουλου Παναγιώτη του Γεωργίου (ΑΜ-ΥΙ-395)
(1) Λεγάκη Ιωάννη του Εµµανουήλ (ΑΜ-Μ-1003)
(2) Παππά Θωµά του Εµµανουήλ (ΑΜ-Μ-1013)
(3) ∆ιαβάτη Ιωάννη του Κωνσταντίνου (ΑΜ-Μ-988)
(4) Κικιώνη Στέφανου του Ηλία (ΑΜ-Μ-1005)
(5) Κανελλόπουλου Ιωάννη του Κανέλλου (ΑΜ-Μ-1023)
(6) Ενωτιάδη Χρυσόστοµου του Βασιλείου (ΑΜ-Μ-1029)
(7) Νικήτα Μιχαήλ του Σπυρίδωνα (ΑΜ-Μ-1037)
(8) Μίχα Νικόλαου του ∆ηµητρίου (ΑΜ-Μ-1014)
(9) Κοζαδίνου Στέφανου του Ελευθερίου (ΑΜ-Μ-1040)
(10) Τσιπλακίδη Ιωάννη του Ευθυµίου (ΑΜ-Μ-1021)
(5) Ταµανίδη ∆έσποινας του Βασιλείου (ΑΜ-ΥΙ-397)
(6) Κούκη Γεώργιου του Κωνσταντίνου (ΑΜ-ΥΙ-398)

στ. Πίνακα τακτικής κρίσης έτους 2017-18, «Προακτέου κατ΄ εκλογή» Πλωτάρχη,
Υγειονοµικού/Οδοντιάτρου Λιγνού Πολύδωρα του Αντωνίου, (ΑΜ-ΥΟ-17).

ζ. Πίνακα τακτικής κρίσης έτους 2017-18, «Προακτέων κατ΄ εκλογή» Πλωταρχών,
Υγειονοµικού/Φαρµακοποιών:
(1) Καλογεράκη ∆ηµήτριου του Νικολάου (ΑΜ-ΥΦ-215)
(2) Συρίγου Ευάγγελου του Νικολάου (ΑΜ-ΥΦ-216)
(3) Τσαγκάρη Ανάργυρου του ∆ηµητρίου (ΑΜ-ΥΦ-217)

η. Πίνακα τακτικής κρίσης έτους 2017-18, «Προακτέων κατ΄ εκλογή» Πλωταρχών,
Υγειονοµικού/Ψυχολόγων:
(1) Παντζόπουλου Αλέξανδρου του Αχιλλέα (ΑΜ-ΥΟ-013)
(2) Καπετάνιου Μιχαήλ του Παναγιώτη (ΑΜ-ΥO-018)
θ. Πίνακα τακτικής κρίσης έτους 2017-18, «Προακτέων κατ΄ εκλογή» Πλωταρχών,
Υγειονοµικού/Νοσηλευτικής:

2. Κυρώνουµε, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.2439/96, τους παρακάτω
πίνακες τακτικών κρίσεων έτους 2017-18, Πλωταρχών του Πολεµικού Ναυτικού, που
συντάχθηκαν από το Συµβούλιο Προαγωγών Αξιωµατικών Ναυτικού, σύµφωνα µε την
απόφαση υπ΄ αριθµ. 1 από 10-04-2017, της 1ης συνεδρίασής του, ως ακολούθως:
α. Πίνακα τακτικής κρίσης έτους 2017-18, «Προακτέων κατ΄ εκλογή» Πλωταρχών,
Ειδικοτήτων (ΑΣΣΥ):
(1) Ακιανίδου Αυγερινής του Ιωάννη (ΑΜ-ΥΝ-216)
(2) Γοµοστιώτη Νικολίτσας του Βασιλείου (ΑΜ-ΥΝ-211)
(3) Παναγιωτάκη Ιωάννη του Γεωργίου (ΑΜ-ΥΝ-212)
(4) Σταυροθεοδώρου Γεωργίας του Αριστείδη (ΑΜ-ΥΝ-213)
(5) Κοκκινίδη Ειρήνης-Ευτυχίας του Κυριάκου (ΑΜ-ΥΝ-217)
(6) Τζεµπελίκου Μαρίας του Γεωργίου-Σταύρου (ΑΜ-ΥΝ-209)

(1) Αρβανιτάκη Αντώνιου του Γεωργίου (ΑΜ-Υ-0718)
(2) Κούγια Ιωάννη του Στυλιανού (ΑΜ-Υ-0729)
(3) Αλεξάκη Βασίλειου του Σπυρίδωνα (ΑΜ-Υ-0763)
(4) Παπαδηµητρίου Γεώργιου του Βασιλείου (ΑΜ-Υ-0815)
(5) Χωνιανάκη Κωνσταντίνου του Γεωργίου (ΑΜ-Υ-0739)
(6) Μάντζιου Άγγελου του Θεοδώρου (ΑΜ-Υ-0740)
(7) Σεντούκαλη Νικόλαου του Ανδρέα (ΑΜ-Υ-0736)
(8) Πετράκη Σπυρίδωνα του Μιχαήλ (ΑΜ-Υ-0889)
(9) Καγιούλη Σταύρου του Μιχαήλ (ΑΜ-Υ-0788)
(10) Τσίµα Στέφανου- Χρήστου του Ηλία (ΑΜ-Υ-0887)
(11) Καπετανάκη Εµµανουήλ του Μιχαήλ (ΑΜ-Υ-0793)
(12) Νικέλη Στυλιανού του Θεµιστοκλή (ΑΜ-Υ-0783)
(13) Ντίγκου Νικόλαου του Χαράλαµπου (ΑΜ-Υ-1100)
(14) Πεντίκη Αθανάσιου του ∆ηµητρίου (ΑΜ-Υ-1041)
(15) Γιανναδάκη Ευάγγελου του Νικολάου (ΑΜ-Υ-1120)
(16) ∆ρίβα Σταµάτιου του Σωτηρίου (ΑΜ-Υ-0869)
(17) Χουλάκη Μαρίνου του Νικολάου (ΑΜ-Υ-0770)
(18) Ρούπα ∆ηµήτριου του Ιωάννη (ΑΜ-Υ-1022)
(19) Παπατσαρούχα Παναγιώτη του ∆ηµητρίου (ΑΜ-Υ-1068)
(20) Παναγόπουλου Αθανάσιου του Παναγιώτη (ΑΜ-Υ-1113)
(21) Τσίκοβα Βασίλειου του Κωνσταντίνου (ΑΜ-Υ-1007)
(22) Μαρκίδη Βασίλειου του Μιλτιάδη (ΑΜ-Υ-1087)
(23) Καραντάκη Σπυρίδωνα του Ιωάννη (ΑΜ-Υ-0989)
(24) Αργυρόπουλου Παναγιώτη του Γεωργίου (ΑΜ-Υ-0880)
(25) Παπαδάκη Εµµανουήλ του Αριστοτέλη (ΑΜ-Υ-1118)
(26) Μέξια Σπυρίδωνα του Αναστασίου (ΑΜ-Υ-1026)
(27) Μπάνου Κωνσταντίνου του Σταύρου (ΑΜ-Υ-1039)

β. Πίνακα τακτικής κρίσης έτους 2017-18, «Προακτέων κατ΄ εκλογή» Πλωταρχών,
Ειδικοτήτων (ΑΣΣΥ):
(1) Χαραλαµπίδη Νικόλαου του Γεωργίου (ΑΜ-Υ-0865)
(2) Τρίτση Βασίλειου του Παναγή (ΑΜ-Υ-0735)
(3) Χατζογιαννάκη Νεκτάριου του Νικηφόρου (ΑΜ-Υ-0765)
(4) Παπαδηµητρίου Πέτρου του ∆ηµητρίου (ΑΜ-Υ-0725)
(5) Παράκη Ευάγγελου του Γεωργίου (ΑΜ-Υ-0719)
(6) Κουµπή Ιωάννη του Κυριάκου (ΑΜ-Υ-0757)
(7) Παπαδάτου Χρήστου του Σπυρίδωνα (ΑΜ-Υ-0810)
(8) Κακαβελάκη Κυριάκου του Νικολάου (ΑΜ-Υ-0808)
(9) Ματζιαρλή Μάριου του Χρήστου (ΑΜ-Υ-0976)
(10) Γατίδη Αθανάσιου του Πασχάλη (ΑΜ-Υ-0952)
(11) ∆ηλέρη ∆ηµήτριου του Χρήστου (ΑΜ-Υ-0836)
(12) Γεωργόπουλου Ευάγγελου του Νικολάου (ΑΜ-Υ-1065)
(13) Χατζηδάκη Νικόλαου του Ανδρέα (ΑΜ-Υ-1127)
(14) Φωτόπουλου Αθανάσιου του Γεωργίου (ΑΜ-Υ-1058)
(15) Παρρά Γεώργιου του Παρασκευά (ΑΜ-Υ-0720)
(16) Λουπασάκη Ιωάννη του Εµµανουήλ (ΑΜ-Υ-0827)
(17) Στασινού Γεώργιου του Απόστολου (ΑΜ-Υ-1080)
(18) Ξενιά Ευθύµιου του Ηλία (ΑΜ-Υ-0895)
(19) Βαρελά Γεώργιου του Ανδρέα (ΑΜ-Υ-1082)
(20) Αλεξανδρόπουλου Κυριάκου του Αντωνίου (ΑΜ-Υ-0881)
(21) Παπαϊωάννου Λουκά του Αλεξάνδρου (ΑΜ-Υ-0776)
(22) Τζανακόπουλου Αντώνιου του Ιωάννη (ΑΜ-Υ-1070)
(23) Βιλλιώτη Γεώργιου του Νικολάου (ΑΜ-Υ-0933)
(24) Πουλάκη Ευστάθιου του Ιωάννη (ΑΜ-Υ-0806)
(25) Αλεβίζου ∆ηµήτριου του Ιωάννη (ΑΜ-Υ-0800
(26) Μπόγρη Ευάγγελου του Νικολάου (ΑΜ-Υ-1124)
(27) Γιαννακούδη Μιχαήλ του Αλέξανδρου (ΑΜ-Υ-1050)
(28) Ορέσκου Χρήστου του Γεωργίου (ΑΜ-Υ-1129)
(29) Καλογιάννη Αναστάσιου του Σωτηρίου (ΑΜ-Υ-0826)
(30) Παρωτίδη Στυλιανού του Νικολάου (ΑΜ-Υ-1076)
(31) Κατσιαούνη Ελευθέριου του Νικολάου (ΑΜ-Υ-0833)
(32) ∆ρέλλα Πλούταρχου του Χρήστου (ΑΜ-Υ-0855)
(33) Πετρουλάκη Παντελεήµονα του Ιωάννη (ΑΜ-Υ-0945)
(34) Χατζή Γεώργιου του Ευάγγελου (ΑΜ-Υ-1091)
(35) Στέλλα Χρυσόστοµου του Πέτρου (ΑΜ-Υ-0937)
(36) Ρούσσου Αλέξανδρου του Ευάγγελου (ΑΜ-Υ-0999)
(37) Λάσκου Νικόλαου του Χρήστου (ΑΜ-Υ-0878)
(38) Μάρκου Γεώργιου του Πανάγου (ΑΜ-Υ-0946)
(39) Αναστασίου Σταύρου του Αλεξάνδρου (ΑΜ-Υ-0942)
(40) Χατζή ∆ηµήτριου του Γεωργίου (ΑΜ-Υ-0845)

γ. Πίνακα τακτικής κρίσης έτους 2017-18, «Ευδοκίµως τερµατισάντων τη
σταδιοδροµία τους» Πλωταρχών, Ειδικοτήτων (ΑΣΣΥ):
(1) Κουρεµάδα ∆ηµήτριου του Κωνσταντίνου (ΑΜ-Υ-0270)
(2) Κατσιλιέρη ∆ηµήτριου του Παναγιώτη (ΑΜ-Υ-0659)
(3) ∆ηµητρακόπουλου Αντώνιου του Νικολάου (ΑΜ-Υ-0159)
(4) Κωτσαδάµ Αθανάσιου του Αθανασίου (ΑΜ-Υ-0532)
δ. Πίνακα τακτικής κρίσης έτους 2017-18, «Ευδοκίµως τερµατίσαντος τη
σταδιοδροµία του» Πλωτάρχη, Ειδικοτήτων (ΑΣΣΥ), Ηλιάδη Ηλία του Ιωακείµ (ΑΜ-Υ-
0476).

ε. Πίνακα τακτικής κρίσης έτους 2017-18, «∆ιατηρητέων» Πλωταρχών,
Ειδικοτήτων:
(1) Καποδίστρια Σπυρίδωνα του Γεωργίου (ΑΜ-Ε-24317)
(2) Σιλαµιάνου Ιωάννη του Εµµανουήλ (ΑΜ-Ε-25607)

στ. Πίνακα τακτικής κρίσης έτους 2017-18, «∆ιατηρητέων» Πλωταρχών,
Ειδικοτήτων:
(1) Κήρυκου Κωνσταντίνου του Στυλιανού (ΑΜ-Ε-21055)
(2) Πρέκα Βασίλειου του Ιάκωβου (ΑΜ-Ε-21871)
ζ. Πίνακα τακτικής κρίσης έτους 2017-18, «Ευδοκίµως τερµατισασών τη
σταδιοδροµία τους» Πλωταρχών, Ειδικοτήτων:
(1) Αποστόλου Κλεοπάτρας του Ανδρέα (ΑΜ-Γ-0210)
(2) Γιατρά ∆ιονυσίας του Χαράλαµπου (ΑΜ-Γ-0219)
(3) Κάραλη Χριστίνας του Νικολάου (ΑΜ-Γ-0229)
(4) Μπουτσικάρη Γεωργίας του Γεωργίου (ΑΜ-Γ-0245)
(5) Μπαστούνη Αγγελικής του Νικολάου (ΑΜ-Γ-0244)
η. Πίνακα τακτικής κρίσης έτους 2017-18, «Ευδοκίµως τερµατίσασα τη
σταδιοδροµία της» Πλωτάρχη, Ειδικοτήτων, Πολίτου Παναγιώτα του Κωνσταντίνου, (ΑΜ-
Γ-0251).


Στον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του
παρόντος διατάγµατος.
Αθήνα, 24 Μαΐου 2017
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ