ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΕΣ: Ποιοι προάγονται με Προεδρικό Διάταγμα - Όλα τα ονόματα

ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΕΣ: Οι πίνακες προαγωγών που περιέχονται στο Προεδρικό Διάταγμα, δημοσιεύτηκαν με απόφαση του ΑΝΥΕΘΑ Δημήτρη Βίτσα


ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΕΣ: Ποιοι προάγονται με Προεδρικό Διάταγμα - Όλα τα ονόματαΜε πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άµυνας,
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε

1. Κυρώνουµε τους παρακάτω πίνακες επιλεγέντων για προαγωγή στο βαθµό του
Σηµαιοφόρου, Ανθυπασπιστών Υπηρεσιών και Τεχνών του Πολεµικού Ναυτικού, που
συντάχθηκαν από το Ανώτατο Ναυτικό Συµβούλιο µε την απόφαση υπ΄ αριθµ. 81 από 11-07-
2017 της 15ης συνεδρίασής του, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 29 και 30 του ν.δ
445/74, ως ακολούθως:

Πίνακα «Επιλεγοµένων στο βαθµό του Σηµαιοφόρου» Ανθυπασπιστών, Υπηρεσιών:
(1) Σταυρόπουλου Νικολάου του Αθανασίου Μηχανικού Υ-04800 ΥΞ
(2) Φασουλή Μελέτιου του Αλεξάνδρου Σηµατωρού Υ-04854
(3) Γεωργόπουλου Ιωάννη του Ξενοφώντα Μηχανικού Υ-04890
(4) Ζαγάρη ∆ηµοσθένη του Γεωργίου Σηµατωρού Υ-04993
(5) Ανδρίτσου Χαράλαµπου του Νικολάου Αρµενιστή Υ-04932
(6) Βυζανιάρη Αντωνίου του Σωτηρίου Σηµατωρού Υ-05031
(7) Σπάθη Αθανάσιου του Βασιλείου-∆ηµήτριου Ραδιοεντοπιστή Υ-04849
(8) Λειβαδάρα Χρήστου του Εµµανουήλ Τηλεγραφητή Υ-04953
(9) Κουτσάβλη Θεόδωρου του Νικολάου Τηλεγραφητή Υ-05067
(10) Γούµπουρου Γεωργίου του Σταύρου Μηχανικού Υ-05013
(11) Κισκιρόπουλου Ευάγγελου-Χρυσοβαλάντη του ∆ηµητρίου Σηµατωρού Υ-04935
(12) Σωκιανού Νικόλαου του Αριστείδη Ραδιοεντοπιστή Υ-04911
(13) Καστώρη Ιωάννη του Νικολάου Αρµενιστή Υ-04910
(14) Κωστάκη Παναγιώτη του Ιωάννη Αρµενιστή Υ-04938
(15) Λιάπατου Γεώργιου του Νικολάου Τηλεγραφητή Υ-04955
(16) Κοτζαµπουγίκη Νικόλαου του Ανανία Ραδιοεντοπιστή Υ-05025
(17) Τσόχα ∆ηµήτριου του Κωνσταντίνου Αρµενιστή Υ-04922
(18) Μαυροφρύδη ∆ηµήτριου του Μιχαήλ Μηχανικού Υ-04947
(19) Μπουγιούκα Γεωργίου του Νικολάου Μηχανικού Υ-04852
(20) Σάγου ∆ηµήτριου του Ιωάννη Τηλεγραφητή Υ-04923
(21) Κόνιαλη Σταύρου του Κωνσταντίνου Αρµενιστή Υ-05046
(22) ∆ρόσου Σταύρου του Γεωργίου Μηχανικού Υ-05350
(23) Κακολύρη Αντώνιου του Μιχαήλ Ραδιοεντοπιστή Υ-05069
(24) Αλµπάνη Ιωάννη του Νικολάου Σηµατωρού Υ-04937
(25) Βλαντή ∆ηµήτριου του Λεωνίδα Τηλεγραφητή Υ-04919
(26) Τρουσιώτη Γεωργίου του Βασιλείου Σηµατωρού Υ-04915
(27) Παρασκευόπουλου Ιωάννη του Θεόδωρου Σηµατωρού Υ-05024
(28) Σπανού Ιωάννη του ∆ηµητρίου Μηχανικού Υ-04986
(29) Τσογγίδη Γεώργιου του Αστερίου Τηλεγραφητή Υ-04959
(30) Αντωνόπουλου Γεώργιου του Νικολάου Μηχανικού Υ-05041
(31) Ελληνικάκη Ιωάννη του Νικολάου Αρµενιστή Υ-05030
(32) Σουρβίνου Στυλιανού-Νικόλαου του Γεωργίου Ραδιοεντοπιστή Υ-04930
(33) Μαξίµογλου Σάββα του Γεωργίου Τηλεγραφητή Υ-05053
(34) Αλεξίου Θεόδωρου του Ηλία Μηχανικού Υ-04889
(35) Πουλάκου Γεώργιου του Χρήστου Μηχανικού Υ-05065
(36) Μηλιώρη Φώτιου του Γεωργίου Ραδιοεντοπιστή Υ-04994
(37) Βορίση ∆ιονύσιου του Αριστοτέλη Μηχανικού Υ-04893
(38) Γελαράκη Γεώργιου του Ζαφειρίου-Νικολάου Σηµατωρού Υ-05064
(39) Σαββίδη Μαργαρίτη του Σάββα Τηλεγραφητή Υ-04928
(40) Κατσούρου ∆ιονύσιου του Χρήστου Σηµατωρού Υ-04909
(41) Λαζαράκη ∆ηµήτριου του Ιωάννη Αρµενιστή Υ-04856
(42) Μιχαλαράκου Γεώργιου του ∆ηµητρίου Μηχανικού Υ-04982
(43) Παπαδόπουλου Αλέξανδρου του ∆ηµητρίου Μηχανικού Υ-04983
(44) Χανιώτη Αθανάσιου του Γεωργίου Μηχανικού Υ-04917
(45) Παπαδάτου Ιωάννη του Σπυρίδωνα Μηχανικού Υ-04981
(46) Μαντή Χρήστου του Παναγιώτη Μηχανικού Υ-04859
(47) Κισούρα Φωτιου του Ιωάννη Μηχανικού Υ-04901
(48) Πλιάτσικα Μάριου του Αστέριου Ραδιοεντοπιστή Υ-04977
(49) ∆ρουµέτσικα Γεώργιου του Ιωάννη Μηχανικού Υ-05014
(50) Τζόβολου Άγγελου του Γεωργίου Μηχανικού Υ-04888
(51) Κυριάκου Ιωάννη του Κωνσταντίνου Μηχανικού Υ-05004
(52) Παναγούλη Αθανάσιου του Γεωργίου Ραδιοεντοπιστή Υ-05029
(53) Καραµπίνη Μεγακλή του Τρύφωνα Μηχανικού Υ-04966
(54) Παπαβασιλείου Ιωάννη του Γεωργίου Ραδιοεντοπιστή Υ-04921 ΥΞ
(55) Προκοπίου Προκόπιου του Θεοδώρου Μηχανικού Υ-05056 ΥΞ
(56) Θύµη Ισίδωρου-Σπυρίδωνα του Νικηφόρου Μουσικού Ε-64525
(57) Γαζιώτη Στυλιανού του Παρίση Μουσικού Ε-64521
(58) ∆ολδούρα Θεόδωρου του Θρασύβουλου Μουσικού Ε-64523
(59) Βλάχου Αντώνιου του Παναγιώτη Μουσικού Ε-64520
(60) Ξανθόπουλου Γεώργιου του Αλεξάνδρου Μουσικού Ε-64531
(61) Κούλογλου Ιωάννη του Βασιλείου Μουσικού Ε-64529
(62) Βαλασόγλου Φώτιου του Αχιλλέα Μουσικού Ε-64519
(63) Κατωπόδη Ιωάννη του Κωνσταντίνου Μουσικού Ε-64528
(64) ∆ασκάλη Χρήστου του Κωνσταντίνου Μουσικού Ε-64522


β. Πίνακα «Επιλεγοµένων στο βαθµό του Σηµαιοφόρου» Ανθυπασπιστών, Τεχνών:

(1) Μητρογιάννη Κωνσταντίνου του Γεωργίου Ηλεκτρολόγου/ΗΤ Υ-04311
(2) Χατζηιωάννου ∆ηµήτριου του Αναστασίου Τεχνίτη/ΠΜ Υ-04782
(3) ∆ρίζη Νικόλαου του Γεωργίου Τεχνίτη Ναρκών Υ-04925
(4) Καρδιασµένου ∆ηµήτριου του Παναγιώτη Ψυκτικού Υ-04875
(5) Βιλλιώτη Χρήστου του Μιχαήλ Τεχνίτη/ΠΒ Υ-04872
(6) Γκίκα Αντώνιου του Πέτρου Ηλεκτρονικού/ΡΕ Υ-04944
(7) Χατζηπαναγιώτου ∆ηµήτριου του Στυλιανού Ηλεκτρονικού/∆Β Υ-04864
(8) Καµπούρη Στέργιου του Αντωνίου Ηλεκτρονικού/ΡΕ Υ-04846
(9) Μαραγκουδάκη Αλέξανδρου του Αρτεµίου Ηλεκτρονικού/ΑΥ Υ-04931
(10) Κόκκινου Λάµπρου του Χρήστου Ηλεκτρονικού/ΣΝ Υ-04940
(11) Αγοραστάκη Κωνσταντίνου του Ελευθερίου Τεχνίτη Ναρκών Υ-04894
(12) Γκίνη ∆ηµήτριου του Νικολάου Ηλεκτρονικού/ΑΣ Υ-04929
(13) Καραµπατζιάκη Παναγιώτη του ∆ηµητρίου Τεχνίτη Τορπιλών Υ-04892
(14) Λαϊβερά Ιωάννη του Αθανασίου Ψυκτικού Υ-04870
(15) Κοντού Σώζων του Βασιλείου Τεχνίτη/ΠΒ Υ-04957
(16) Μαρίνου Κυριάκου του Κωνσταντίνου Τεχνίτη/ΠΒ Υ-04900
(17) Σκοτίδα Γεώργιου του Αλεξάνδρου Τεχνίτη Τορπιλών Υ-04926
(18) Κουτσούρη Σπυρίδωνα του Νικολάου Ηλεκτρονικού/ΑΣ Υ-04868
(19) Σπυρόπουλου Γεώργιου του Θεόφιλου Τεχνίτη Τορπιλών Υ-05037
(20) Θωµόπουλου Βασίλειου του Γεωργίου Ηλεκτρονικού/∆Β Υ-04858
(21) Κοκοράκη Γρηγόριου του Νικολάου Ηλεκτρονικού/ΣΝ Υ-04844
(22) Κουµαντάνου Λάµπρου του Νικολάου Ψυκτικού Υ-05045
(23) ∆ηµητροκάλλη Ιωάννη του Εµµανουήλ Τεχνίτη Τορπιλών Υ-04979
(24) Λεωνίδη Παύλου του ∆ηµητρίου Τεχνίτη/ΠΒ Υ-05061
(25) Παππά Αντώνιου του Χρήστου Ηλεκτρονικού/ΑΣ Υ-04913
(26) Λουίζου ∆ηµήτριου του Λαζάρου Ηλεκτρονικού/ΑΥ Υ-04934
(27) Καραθανάση Θεόδωρου του Νικολάου Τεχνίτη Τορπιλών Υ-04927
(28) Αθανασίου Ανδρέα του Νικολάου Τεχνίτη/ΠΒ Υ-04949
(29) Ρήγα Παναγιώτη του Χρήστου Ηλεκτρονικού/ΑΣ Υ-04882
(30) Μπίτζιου Αλέξιου του Αλεξάνδρου Ηλεκτρονικού/ΑΣ Υ-04999
(31) Παυλάκου Φίλιππου του Ευαγγέλου Τεχνίτη Ναρκών Υ-04951
(32) Παλιουδάκη Γεώργιου του Παναγιώτη Ηλεκτρονικού/∆Β Υ-04995
(33) Σκουλαρίδη Αθανάσιου του Γεωργίου Ηλεκτρονικού/ΣΝ Υ-04908
(34) ∆ρίτσα Αλκιβιάδη του Γεωργίου Ηλεκτρονικού/ΑΣ Υ-04869
(35) Γεννέτου Αλέξιου του Σπυρίδωνα Ηλεκτρολόγου/ΗΤ Υ-04847
(36), Ανδρέου Αστέριου του Λαζάρου Ηλεκτρονικού/ΑΣ Υ-05047
(37) Τσόγκα Κωνσταντίνου του ∆ιονυσίου Ηλεκτρονικού/ΑΥ Υ-04984
(38) Ανδριανού Κυριάκου του Σωτηρίου Τεχνίτη Τορπιλών Υ-04976
(39) Καραναστάση Χρήστου του Αναστασίου Τεχνίτη Τορπιλών Υ-05036
(40) Σουλελέ Κωνσταντίνου του Ιωάννη Τεχνίτη Τορπιλών Υ-05052
(41) Πάλλη Αντωνίου του ∆ηµητρίου Ηλεκτρονικού/ΑΥ Υ-04865
(42) Ζήκου Αντώνιου του Βασιλείου Ηλεκτρονικού/ΡΕ Υ-04946
(43) Χατζησταυράκη Παναγιώτη του Σταύρου Ψυκτικού Υ-04988
(44) Αναγνωστόπουλου ∆ηµήτριου του Παναγιώτη Ηλεκτρονικού/ΑΣ Υ-04914
(45) Μπιτσικώκου Πέτρου του ∆ηµητρίου Ηλεκτρονικού/ΑΥ Υ-05026
(46) Τσακνή Βασίλειου του Γεωργίου Ηλεκτρονικού/∆Β Υ-04907
(47) Σαλαβούρα Μάρκου του ∆ηµητρίου Τεχνίτη Ναρκών Υ-05038
(48) Καρυοφύλλη Παναγιώτη του Ιωάννη Ψυκτικού Υ-05002
(49) Λουκά Ηλία του Αλεξάνδρου Ηλεκτρολόγου/ΗΤ Υ-04887
(50) Μωυσίδη Ισαάκ του Μηνά Ηλεκτρολόγου/ΗΤ Υ-04948
(51) Κουζούµη Αναστάσιου του Γεωργίου Τεχνίτη Τορπιλών Υ-04956
(52) Σγουρού Αλέξανδρου του ∆ηµητρίου Ηλεκτρολόγου/ΗΤ Υ-04891
(53) Μαραβέλια Ξενοφώντα του ∆ηµητρίου Ηλεκτρονικού/ΑΣ Υ-05016
(54) Κουµπή Σπυρίδωνα του Χριστόφορου-Πέτρου Τεχνίτη Τορπιλών Υ-04857
(55) Τηλιακού Μιχαήλ του Γεωργίου Ηλεκτρονικού/ΑΣ Υ-04845
(56) Αλχαζίδη Ευάγγελου του Ιωάννη Τεχνίτη Τορπιλών Υ-04954
(57) Λυσίκατου Ιωάννη του Κωνσταντίνου Τεχνίτη Τορπιλών Υ-04867
(58) Λουκόπουλου Ανδρέα του Αντωνίου Ψυκτικού Υ-05059
(59) Κουτσογιάννη Γεώργιου του Γερασίµου Ηλεκτρονικού/ΣΝ Υ-04965
(60) Τζιλιβάκη Στέφανου του Μιχαήλ Τεχνίτη Ναρκών Υ-04862
(61) Χρυσικού Κωνσταντίνου του ∆ηµοσθένους Ηλεκτρονικού/ΑΥ Υ-05066
(62) Τσιµπώνη Κωνσταντίνου του Γεωργίου Ηλεκτρονικού/∆Β Υ-04945
(63) Πετρούλια Κωνσταντίνου του Ιωάννη Ηλεκτρολόγου/ΗΤ Υ-04974
(64) Κουρεµέτη Σεραφήµ του Παναγιώτη Ηλεκτρονικού/ΑΥ Υ-04906
(65) Λεοντόπουλου Λεωνίδα του Ειρηναίου Ηλεκτρολόγου/ΗΤ Υ-05055
(66) Μέγγουλη Σταύρου του Χαράλαµπου Τεχνίτη Τορπιλών Υ-04851
(67) Τζανουδάκη Γεώργιου του Κυριάκου Ηλεκτρονικού/ΡΕ Υ-04877
(68) Φαληδέα Νικόλαου του ∆ηµητρίου Ηλεκτρονικού/ΑΥ Υ-04860
(69) Πανόπουλου Κωνσταντίνου του Σταύρου Ηλεκτρονικού/ΣΝ Υ-04987
(70) Χαραλάµπη Αντώνιου του Κωνσταντίνου Τεχνίτη Τορπιλών Υ-05005
(71) Παπαχρήστου Βασίλειου του Θεοδώρου Ηλεκτρονικού/ΣΝ Υ-05039
(72) Γεωργίου Μιλτιάδη του Νικολάου Ηλεκτρονικού/ΣΝ Υ-04899
(73) Μάρτου Άγγελου του Νικολάου Ηλεκτρονικού/ΡΕ Υ-04912
(74) Νικολακόπουλου Μιχαήλ του Κωνσταντίνου Ηλεκτρονικού/∆Β Υ-05018
(75) Μενεξέ Αθανάσιου του Θεόδωρου Ηλεκτρονικού/ΑΥ Υ-05048
(76) Κουτραφούρη ∆ηµήτριου του Παναγιώτη Ηλεκτρονικού/ΑΣ Υ-04991
(77) Βογιατζάκη ∆ηµήτριου του Αντωνίου Ηλεκτρολόγου/ΗΤ Υ-05032
(78) Παρασκευά Ελευθέριου του Γεωργίου Ηλεκτρονικού/ΑΥ Υ-05054
(79) Κοκκίνη Γεώργιου του Αναστασίου Ηλεκτρονικού/ΡΕ Υ-04969
(80) Αγγελόπουλου Ηλία του Αθανασίου Ηλεκτρονικού/ΣΝ Υ-05068
(81) Αντωνόπουλου Γεώργιου του Βάιου Ηλεκτρονικού/ΑΥ Υ-04855
(82) Ρόδη Στέφανου του Τριαντάφυλλου Τεχνίτη Τορπιλών Υ-05003
(83) Μαργαριτόπουλου Στυλιανού του ∆ηµητρίου Ηλεκτρονικού/∆Β Υ-05042
(84) Τσιγκρή Παναγιώτη του Μιλτιάδη Ηλεκτρονικού/ΡΕ Υ-05020
(85) Παπαρσένου ∆ηµήτριου του Αλεξάνδρου Ηλεκτρονικού/ΡΕ Υ-04924
(86) Σπυριδάκη Κωνσταντίνου του Ιωάννη Ηλεκτρολόγου/ΗΤ Υ-04998
(87) Μάντζου ∆ηµήτριου του Θεοφάνη Ηλεκτρονικού/ΡΕ Υ-05051
(88) Φουρίκη Ιωάννη του Λαυρεντίου Τεχνίτη/ΠΒ Υ-04850
(89) Γιαννούση Νικόλαου του Ευαγγέλου Ηλεκτρονικού/∆Β Υ-04876
(90) Σταµατίου Κωνσταντίνου του Παύλου Ηλεκτρονικού/ΑΥ Υ-04962
(91) Αντωνόπουλου Νικόλαου του Κωνσταντίνου Ηλεκτρονικού/ΑΣ Υ-04960
(92) Καραδήµου Γεώργιου του Κωνσταντίνου Τεχνίτη Ναρκών Υ-04980
(93) Πανάγου Αλκιβιάδη του Αντωνίου-Ιωάννη Ηλεκτρονικού/ΑΥ Υ-05009
(94) Γιαρµά Πέτρου του Νικολάου Ηλεκτρονικού/ΡΕ Υ-04992
(95) Τσίγκα Χρήστου του Αθανασίου Ηλεκτρονικού/∆Β Υ-04881
(96) Κουφογεώργου Ευάγγελου του Γεωργίου Ηλεκτρονικού/ΣΝ Υ-05049
(97) Αγραφιώτη Απόστολου του Νεοκλή Ηλεκτρονικού/ΑΥ Υ-04996
(98) Χαραλάµπους Γεώργιου του Χαράλαµπου Ηλεκτρονικού/ΑΥ Υ-04963
(99) Γιαχνάκη Γρηγόριου του Κωνσταντίνου Ηλεκτρολόγου/ΗΤ Υ-04942
(100) Μούρου Σωτήριου του Παντελεήµωνα Ηλεκτρονικού/ΑΣ Υ-04939
(101) Θεοδωρόπουλου Ευθύµιου του Κοσµά Ηλεκτρονικού/ΡΕ Υ-04950
(102) Λιόση Σπυρίδωνα του Πέτρου Ηλεκτρονικού/ΡΕ Υ-05000
(103) Εξάρχου Κωνσταντίνου του Αθανασίου Ηλεκτρονικού/ΣΝ Υ-04883
(104) Χρυσανίδη Γεώργιου του ∆ηµητρίου Ηλεκτρολόγου/ΗΤ Υ-04973
(105) Κοκόλη Γεώργιου του Ιωάννη Ηλεκτρονικού/ΣΝ Υ-04874
(106) Ματζουράτου Αριστείδη του Ευαγγέλου-Παντελή Ηλεκτρονικού/ΣΝ Υ-04964
(107) Κορέτση Νικόλαου του Παναγιώτη Ηλεκτρονικού/ΡΕ Υ-04878
(108) Κώτσιου Βάιου του Αναστασίου Ηλεκτρονικού/ΣΝ Υ-04958
(109) Νικολούλη Θεόδωρου του Γεωργίου Ηλεκτρονικού/ΡΕ Υ-04968
(110) Λαµπρόπουλου ∆ηµήτριου του Παναγιώτη Ηλεκτρονικού/ΑΥ Υ-05033
(111) Αντωνίου Αλεξάνδρου του Βασιλείου Ηλεκτρονικού/ΑΥ Υ-04961
(112) Μάστορα Χαράλαµπου του Ευάγγελου Ηλεκτρονικού/∆Β Υ-04943
(113) Χριστόπουλου Βασίλειου του Θωµά Ηλεκτρονικού/ΑΥ Υ-04985
(114) Γεωργιάδη Αναστάσιου του Νικολάου Ηλεκτρονικού/ΡΕ Υ-04971
(115) Καραδήµα Χρήστου του Νικολάου Ηλεκτρονικού/ΣΝ Υ-04885
(116) Ανέµου Απόστολου του Αλεξάνδρου Ηλεκτρονικού/∆Β Υ-04918
(117) Ασγουδάκη Στυλιανού του Κωνσταντίνου Ηλεκτρονικού/ΡΕ Υ-05040
(118) Αντωνιάδη Ιωάννη του Αντωνίου Ηλεκτρονικού/ΑΥ Υ-05062 ΥΞ
(119) Παπαοικονόµου Παναγιώτη του Ζήση Ηλεκτρολόγου/ΗΤ Υ-04898 ΥΞ
(120) Ξενάκη Μιχαήλ του Στυλιανού Ηλεκτρονικού/ΣΝ Υ-05035 ΥΞ
(121) Κωνιού Γεωργίου του Γεωργίου Ηλεκτρονικού/ΑΥ Υ-04936 ΥΞ


2. Προάγουµε στο βαθµό του Σηµαιοφόρου, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 9, 12
(όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 85 του ν. 3883/10) και 36 του ν.δ 445/74, τους
παρακάτω Ανθυπασπιστές Υπηρεσιών και Τεχνών του Πολεµικού Ναυτικού, οι οποίοι
επελέγησαν από το Ανώτατο Ναυτικό Συµβούλιο, σύµφωνα µε την απόφαση υπ΄ αριθµ. 81 από
11-07-2017 της 15ης συνεδρίασής:

(1) Μητρογιάννη Κωνσταντίνο του Γεωργίου Ηλεκτρολόγου/ΗΤ Υ-04311
(2) Χατζηιωάννου ∆ηµήτριο του Αναστασίου Τεχνίτη/ΠΜ Υ-04782
(3) Σταυρόπουλο Νικόλαο του Αθανασίου Μηχανικού Υ-04800 ΥΞ
(4) ∆ρίζη Νικόλαο του Γεωργίου Τεχνίτη Ναρκών Υ-04925
(5) Καρδιασµένο ∆ηµήτριο του Παναγιώτη Ψυκτικού Υ-04875
(6) Φασουλή Μελέτιο του Αλεξάνδρου Σηµατωρού Υ-04854
(7) Βιλλιώτη Χρήστο του Μιχαήλ Τεχνίτη/ΠΒ Υ-04872
(8) Γκίκα Αντώνιο του Πέτρου Ηλεκτρονικού/ΡΕ Υ-04944
(9) Χατζηπαναγιώτου ∆ηµήτριο του Στυλιανού Ηλεκτρονικού/∆Β Υ-04864
(10) Καµπούρη Στέργιο του Αντωνίου Ηλεκτρονικού/ΡΕ Υ-04846
(11) Μαραγκουδάκη Αλέξανδρο του Αρτεµίου Ηλεκτρονικού/ΑΥ Υ-04931
(12) Κόκκινο Λάµπρο του Χρήστου Ηλεκτρονικού/ΣΝ Υ-04940
(13) Γεωργόπουλο Ιωάννη του Ξενοφώντα Μηχανικού Υ-04890
(14) Ζάγαρη ∆ηµοσθένη του Γεωργίου Σηµατωρού Υ-04993
(15) Αγοραστάκη Κωνσταντίνο του Ελευθέριου Τεχνίτη Ναρκών Υ-04894
(16) Ανδρίτσο Χαράλαµπο του Νικολάου Αρµενιστή Υ-04932
(17) Βυζανιάρη Αντώνιο του Σωτηρίου Σηµατωρού Υ-05031
(18) Γκίνη ∆ηµήτριο του Νικολάου Ηλεκτρονικού/ΑΣ Υ-04929
(19) Καραµπατζιάκη Παναγιώτη του ∆ηµητρίου Τεχνίτη Τορπιλών Υ-04892
(20) Λαϊβερά Ιωάννη του Αθανασίου Ψυκτικού Υ-04870
(21) Κοντό Σώζων του Βασιλείου Τεχνίτη/ΠΒ Υ-04957
(22) Μαρίνο Κυριάκο του Κωνσταντίνου Τεχνίτη/ΠΒ Υ-04900
(23) Σκοτίδα Γεώργιο του Αλεξάνδρου Τεχνίτη Τορπιλών Υ-04926
(24) Κουτσούρη Σπυρίδωνα του Νικολάου Ηλεκτρονικού/ΑΣ Υ-04868
(25) Σπάθη Αθανάσιο του Βασιλείου-∆ηµητρίου Ραδιοεντοπιστή Υ-04849
(26) Σπυρόπουλο Γεώργιο του Θεοφίλου Τεχνίτη Τορπιλών Υ-05037
(27) Θωµόπουλο Βασίλειο του Γεωργίου Ηλεκτρονικού/∆Β Υ-04858
(28) Κοκοράκη Γρηγόριο του Νικολάου Ηλεκτρονικού/ΣΝ Υ-04844
(29) Κουµαντάνο Λάµπρο του Νικολάου Ψυκτικού Υ-05045
(30) ∆ηµητροκάλλη Ιωάννη του Εµµανουήλ Τεχνίτη Τορπιλών Υ-04979
(31) Λεωνίδη Παύλο του ∆ηµητρίου Τεχνίτη/ΠΒ Υ-05061
(32) Παππά Αντώνιο του Χρήστου Ηλεκτρονικού/ΑΣ Υ-04913
(33) Λουίζο ∆ηµήτριο του Λαζάρου Ηλεκτρονικού/ΑΥ Υ-04934
(34) Καραθανάση Θεόδωρο του Νικολάου Τεχνίτη Τορπιλών Υ-04927
(35) Λειβαδάρα Χρήστο του Εµµανουήλ Τηλεγραφητή Υ-04953
(36) Αθανασίου Ανδρέα του Νικολάου Τεχνίτη/ΠΒ Υ-04949
(37) Κουτσάβλη Θεόδωρο του Νικολάου Τηλεγραφητή Υ-05067
(38) Ρήγα Παναγιώτη του Χρήστου Ηλεκτρονικού/ΑΣ Υ-04882
(39) Γούµπουρο Γεώργιο του Σταύρου Μηχανικού Υ-05013
(40) Μπίτζιο Αλέξιο του Αλεξάνδρου Ηλεκτρονικού/ΑΣ Υ-04999
(41) Παύλακο Φίλιππο του Ευαγγέλου Τεχνίτη Ναρκών Υ-04951
(42) Παλιουδάκη Γεώργιο του Παναγιώτη Ηλεκτρονικού/∆Β Υ-04995
(43) Σκουλαρίδη Αθανάσιο του Γεωργίου Ηλεκτρονικού/ΣΝ Υ-04908
(44) ∆ρίτσα Αλκιβιάδη του Γεωργίου Ηλεκτρονικού/ΑΣ Υ-04869
(45) Γεννέτο Αλέξιο του Σπυρίδωνα Ηλεκτρολόγου/ΗΤ Υ-04847
(46) Κισκιρόπουλο Ευάγγελλο-Χρυσοβαλάντη του ∆ηµητρίου Σηµατωρού Υ-04935
(47) Ανδρέου Αστέριο του Λάζαρου Ηλεκτρονικού/ΑΣ Υ-05047
(48) Τσόγκα Κωνσταντίνο του ∆ιονυσίου Ηλεκτρονικού/ΑΥ Υ-04984
(49) Ανδριανό Κυριάκο του Σωτηρίου Τεχνίτη Τορπιλών Υ-04976
(50) Καραναστάση Χρήστο του Αναστασίου Τεχνίτη Τορπιλών Υ-05036
(51) Σουλελέ Κωνσταντίνο του Ιωάννη Τεχνίτη Τορπιλών Υ-05052
(52) Πάλλη Αντώνιο του ∆ηµητρίου Ηλεκτρονικού/ΑΥ Υ-04865
(53) Σωκιανό Νικόλαο του Αριστείδη Ραδιοεντοπιστή Υ-04911
(54) Ζήκο Αντώνιο του Βασιλείου Ηλεκτρονικού/ΡΕ Υ-04946
(55) Χατζησταυράκη Παναγιώτη του Σταύρου Ψυκτικού Υ-04988
(56) Αναγνωστόπουλο ∆ηµήτριο του Παναγιώτη Ηλεκτρονικού/ΑΣ Υ-04914
(57) Μπιτσικώκο Πέτρο του ∆ηµητρίου Ηλεκτρονικού/ΑΥ Υ-05026
(58) Τσακνή Βασίλειο του Γεωργίου Ηλεκτρονικού/∆Β Υ-04907
(59) Καστώρη Ιωάννη του Νικολάου Αρµενιστή Υ-04910
(60) Σαλαβούρα Μάρκο του ∆ηµητρίου Τεχνίτη Ναρκών Υ-05038
(61) Καρυοφύλλη Παναγιώτη του Ιωάννη Ψυκτικού Υ-05002
(62) Λουκά Ηλία του Αλεξάνδρου Ηλεκτρολόγου/ΗΤ Υ-04887
(63) Κωστάκη Παναγιώτη του Ιωάννη Αρµενιστή Υ-04938
(64) Μωυσίδη Ισαάκ του Μηνά Ηλεκτρολόγου/ΗΤ Υ-04948
(65) Λιάπατο Γεώργιο του Νικολάου Τηλεγραφητή Υ-04955
(66) Κουζούµη Αναστάσιο του Γεωργίου Τεχνίτη
Τορπιλών Υ-04956
(67) Σγουρό Αλέξανδρο του ∆ηµητρίου Ηλεκτρολόγου/ΗΤ Υ-04891
(68) Μαραβέλια Ξενοφώντα του ∆ηµητρίου Ηλεκτρονικού/ΑΣ Υ-05016
(69) Κουµπή Σπυρίδωνα του Χριστόφορου-Πέτρου Τεχνίτη Τορπιλών Υ-04857
(70) Τηλιακό Μιχαήλ του Γεωργίου Ηλεκτρονικού/ΑΣ Υ-04845
(71) Κοτζαµπουγίκη Νικόλαο του Ανανία Ραδιοεντοπιστή Υ-05025
(72) Τσόχα ∆ηµήτριο του Κωνσταντίνου Αρµενιστή Υ-04922
(73) Αλχαζίδη Ευάγγελο του Ιωάννη Τεχνίτη Τορπιλών Υ-04954
(74) Λυσίκατο Ιωάννη του Κωνσταντίνου Τεχνίτη Τορπιλών Υ-04867
(75) Λουκόπουλο Ανδρέα του Αντωνίου Ψυκτικού Υ-05059
(76) Κουτσογιάννη Γεώργιο του Γερασίµου Ηλεκτρονικού/ΣΝ Υ-04965
(77) Μαυροφρύδη ∆ηµήτριο του Μιχαήλ Μηχανικού Υ-04947
(78) Τζιλιβάκη Στέφανο του Μιχαήλ Τεχνίτη Ναρκών Υ-04862
(79) Μπουγιούκα Γεώργιο του Νικολάου Μηχανικού Υ-04852
(80) Σάγο ∆ηµήτριο του Ιωάννη Τηλεγραφητή Υ-04923
(81) Χρυσικό Κωνσταντίνο του ∆ηµοσθένη Ηλεκτρονικού/ΑΥ Υ-05066
(82) Τσιµπώνη Κωνσταντίνο του Γεωργίου Ηλεκτρονικού/∆Β Υ-04945
(83) Πετρούλια Κωνσταντίνο του Ιωάννη Ηλεκτρολόγου/ΗΤ Υ-04974
(84) Κουρεµέτη Σεραφείµ του Παναγιώτη Ηλεκτρονικού/ΑΥ Υ-04906
(85) Λεοντόπουλο Λεωνίδα του Ειρηναίου Ηλεκτρολόγου/ΗΤ Υ-05055
(86) Μέγγουλη Σταύρο του Χαράλαµπου Τεχνίτη Τορπιλών Υ-04851
(87) Κόνιαλη Σταύρο του Κωνσταντίνου Αρµενιστή Υ-05046
(88) Τζανουδάκη Γεώργιο του Κυριάκου Ηλεκτρονικού/ΡΕ Υ-04877
(89) Φαληδέα Νικόλαο του ∆ηµητρίου Ηλεκτρονικού/ΑΥ Υ-04860
(90) Πανόπουλο Κωνσταντίνο του Σταύρου Ηλεκτρονικού/ΣΝ Υ-04987
(91) Χαραλαµπή Αντώνιο του Κωνσταντίνου Τεχνίτη Τορπιλών Υ-05005
(92) ∆ρόσο Σταύρο του Γεωργίου Μηχανικού Υ-05350
(93) Κακολύρη Αντώνιο του Μιχαήλ Ραδιοεντοπιστή Υ-05069
(94) Αλµπάνη Ιωάννη του Νικολάου Σηµατωρού Υ-04937
(95) Βλαντή ∆ηµήτριο του Λεωνίδα Τηλεγραφητή Υ-04919
(96) Παπαχρήστου Βασίλειο του Θεόδωρου Ηλεκτρονικού/ΣΝ Υ-05039
(97) Τρουσιώτη Γεώργιο του Βασιλείου Σηµατωρού Υ-04915
(98) Γεωργίου Μιλτιάδη του Νικολάου Ηλεκτρονικού/ΣΝ Υ-04899
(99) Μάρτο Άγγελο του Νικολάου Ηλεκτρονικού/ΡΕ Υ-04912
(100) Νικολακόπουλο Μιχαήλ του Κωνσταντίνου Ηλεκτρονικού/∆Β Υ-05018
(101) Μενεξέ Αθανάσιο του Θεόδωρου Ηλεκτρονικού/ΑΥ Υ-05048
(102) Παρασκευόπουλο Ιωάννη του Θεόδωρου Σηµατωρού Υ-05024
(103) Σπανό Ιωάννη του ∆ηµητρίου Μηχανικού Υ-04986
(104) Τσογγίδη Γεώργιο του Αστέριου Τηλεγραφητή Υ-04959
(105) Κουτραφούρη ∆ηµήτριο του Παναγιώτη Ηλεκτρονικού/ΑΣ Υ-04991
(106) Βογιατζάκη ∆ηµήτριο του Αντωνίου Ηλεκτρολόγου/ΗΤ Υ-05032
(107) Παρασκευά Ελευθέριο του Γεωργίου Ηλεκτρονικού/ΑΥ Υ-05054
(108) Κοκκίνη Γεώργιο του Αναστασίου Ηλεκτρονικού/ΡΕ Υ-04969
(109) Αγγελόπουλο Ηλία του Αθανασίου Ηλεκτρονικού/ΣΝ Υ-05068
(110) Αντωνόπουλο Γεώργιο του Βάϊου Ηλεκτρονικού/ΑΥ Υ-04855
(111) Αντωνόπουλο Γεώργιο του Νικολάου Μηχανικού Υ-05041
(112) Ρόδη Στέφανο του Τριαντάφυλλου Τεχνίτη Τορπιλών Υ-05003
(113) Μαργαριτόπουλο Στυλιανό του ∆ηµητρίου Ηλεκτρονικού/∆Β Υ-05042
(114) Τσίγκρη Παναγιώτη του Μιλτιάδη Ηλεκτρονικού/ΡΕ Υ-05020
(115) Παπαρσένο ∆ηµήτριο του Αλεξάνδρου Ηλεκτρονικού/ΡΕ Υ-04924
(116) Σπυριδάκη Κωνσταντίνο του Ιωάννη Ηλεκτρολόγου/ΗΤ Υ-04998
(117) Μάντζο ∆ηµήτριο του Θεοφάνη Ηλεκτρονικού/ΡΕ Υ-05051
(118) Φουρίκη Ιωάννη του Λαυρεντίου Τεχνίτη/ΠΒ Υ-04850
(119) Γιαννούση Νικόλαο του Ευαγγέλου Ηλεκτρονικού/∆Β Υ-04876
(120) Σταµατίου Κωνσταντίνο του Παύλου Ηλεκτρονικού/ΑΥ Υ-04962
(121) Αντωνόπουλο Νικόλαο του Κωνσταντίνου Ηλεκτρονικού/ΑΣ Υ-04960
(122) Ελληνικάκη Ιωάννη του Νικολάου Αρµενιστή Υ-05030
(123) Καραδήµο Γεώργιος του Κωνσταντίνου Τεχνίτη Ναρκών Υ-04980
(124) Σουρβίνο Στυλιανό-Νικόλαο του Γεωργίου Ραδιοεντοπιστή Υ-04930
(125) Πανάγο Αλκιβιάδη του Αντωνίου-Ιωάννη Ηλεκτρονικού/ΑΥ Υ-05009
(126) Γιαρµά Πέτρο του Νικολάου Ηλεκτρονικού/ΡΕ Υ-04992
(127) Μαξίµογλου Σάββα του Γεωργίου Τηλεγραφητή Υ-05053
(128) Αλεξίου Θεόδωρο του Ηλία Μηχανικού Υ-04889
(129) Πουλάκο Γεώργιο του Χρήστου Μηχανικού Υ-05065
(130) Τσίγκα Χρήστο του Αθανασίου Ηλεκτρονικού/∆Β Υ-04881
(131) Μηλιώρη Φώτη του Γεωργίου Ραδιοεντοπιστή Υ-04994
(132) Κουφογεώργο Ευάγγελο του Γεωργίου Ηλεκτρονικού/ΣΝ Υ-05049
(133) Βορίση ∆ιονύσιο του Αριστοτέλη Μηχανικού Υ-04893
(134) Αγραφιώτη Απόστολο του Νεοκλή Ηλεκτρονικού/ΑΥ Υ-04996
(135) Χαραλάµπους Γεώργιο του Χαράλαµπου Ηλεκτρονικού/ΑΥ Υ-04963
(136) Γελαράκη Γεώργιο του Ζαφείριου-Νικολάου Σηµατωρού Υ-05064
(137) Σαββίδη Μαργαρίτη του Σάββα Τηλεγραφητή Υ-04928
(138) Γιαχνάκη Γρηγόριο του Κωνσταντίνου Ηλεκτρολόγου/ΗΤ Υ-04942
(139) Κατσούρο ∆ιονύσιο του Χρήστου Σηµατωρού Υ-04909
(140) Μούρο Σωτήριο του Παντελεήµωνα Ηλεκτρονικού/ΑΣ Υ-04939
(142) Λιόση Σπυρίδωνα του Πέτρου Ηλεκτρονικού/ΡΕ Υ-05000
(143) Λαζαράκη ∆ηµήτριο του Ιωάννη Αρµενιστή Υ-04856
(144) Εξάρχου Κωνσταντίνο του Αθανασίου Ηλεκτρονικού/ΣΝ Υ-04883
(145) Μιχαλαράκο Γεώργιο του ∆ηµητρίου Μηχανικού Υ-04982
(146) Παπαδόπουλο Αλέξανδρο του ∆ηµήτριου Μηχανικού Υ-04983
(147) Χανιώτη Αθανάσιο του Γεωργίου Μηχανικού Υ-04917
(148) Χρυσανίδη Γεώργιο του ∆ηµητρίου Ηλεκτρολόγου/ΗΤ Υ-04973
(149) Κόκολη Γεώργιο του Ιωάννη Ηλεκτρονικού/ΣΝ Υ-04874
(150) Ματζουράτο Αριστείδη του Ευαγγέλου-Παντελή Ηλεκτρονικού/ΣΝ Υ-04964
(151) Κορέτση Νικόλαο του Παναγιώτη Ηλεκτρονικού/ΡΕ Υ-04878
(152) Παπαδάτο Ιωάννη του Σπυρίδωνα Μηχανικού Υ-04981
(153) Κώτσιο Βάϊο του Αναστασίου Ηλεκτρονικού/ΣΝ Υ-04958
(154) Νικολούλη Θεόδωρο του Γεωργίου Ηλεκτρονικού/ΡΕ Υ-04968
(155) Λαµπρόπουλο ∆ηµήτριο του Παναγιώτη Ηλεκτρονικού/ΑΥ Υ-05033
(156) Αντωνίου Αλέξανδρο του Βασιλείου Ηλεκτρονικού/ΑΥ Υ-04961
(157) Μάστορα Χαράλαµπο του Ευαγγέλου Ηλεκτρονικού/∆Β Υ-04943
(158) Χριστόπουλο Βασίλειο του Θωµά Ηλεκτρονικού/ΑΥ Υ-04985
(159) Γεωργιάδη Αναστάσιο του Νικολάου Ηλεκτρονικού/ΡΕ Υ-04971
(160) Καραδήµα Χρήστο του Νικολάου Ηλεκτρονικού/ΣΝ Υ-04885
(161) Μάντη Χρήστο του Παναγιώτη Μηχανικού Υ-04859
(162) Κίσουρα Φώτιο του Ιωάννη Μηχανικού Υ-04901
(163) Πλιάτσικα Μάριο του Αστέριου Ραδιοεντοπιστή Υ-04977
(164) ∆ρουµέτσικα Γεώργιο του Ιωάννη Μηχανικού Υ-05014
(165) Τζόβολο Άγγελο του Γεωργίου Μηχανικού Υ-04888
(166) Κυριάκο Ιωάννη του Κωνσταντίνου Μηχανικού Υ-05004
(167) Ανέµου Απόστολο του Αλεξάνδρου Ηλεκτρονικού/∆Β Υ-04918
(168) Παναγούλη Αθανάσιο του Γεωργίου Ραδιοεντοπιστή Υ-05029
(169) Ασγουδάκη Στυλιανό του Κωνσταντίνου Ηλεκτρονικού/ΡΕ Υ-05040
(170) Καραµπίνη Μεγακλή του Τρύφωνα Μηχανικού Υ-04966
(171) Αντωνιάδη Ιωάννη του Αντωνίου Ηλεκτρονικού/ΑΥ Υ-05062 ΥΞ
(172) Παπαβασιλείου Ιωάννη του Γεωργίου Ραδιοεντοπιστή Υ-04921 ΥΞ
(173) Παπαοικονόµου Παναγιώτη του Ζήση Ηλεκτρολόγου/ΗΤ Υ-04898 ΥΞ
(174) Ξενάκη Μιχαήλ του Στυλιανού Ηλεκτρονικού/ΣΝ Υ-05035 ΥΞ
(175) Κωνιό Γεώργιο του Γεωργίου Ηλεκτρονικού/ΑΥ Υ-04936 ΥΞ
(176) Προκοπίου Προκόπιο του Θεόδωρου Μηχανικού Υ-05056 ΥΞ

και θέτουµε στην επετηρίδα Αξιωµατικών, µετά τον Σηµαιοφόρο, Ειδικοτήτων, Τράκα ∆ηµήτριο
του Γεωργίου (ΑΜ-Υ-4720), της προαγωγής τους λογιζοµένης ως ακολούθως:
α. Των Αξιωµατικών τών ανωτέρω υποπαραγράφων (1) έως (3) από 30-06-2017.
β. Των Αξιωµατικών των ανωτέρω υποπαραγράφων (4) έως (176) από 27-07-2017.


Στον Υπουργό Εθνικής Άµυνας αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος
διατάγµατος.
Αθήνα, 14 Αυγούστου 2017
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ