18 Σεπτεμβρίου 1931: Η Ελλάδα αποκτά 10 μίλια εναέριο χώρο

Στις 18 Σεπτεμβρίου 1931  η Ελλάδα ορίζει τον εναέριο χώρο της στα 10 ναυτικά μίλια. 44 χρόνια μετά η Τουρκία ξεκινάει τις αμφισβητήσεις18 Σεπτεμβρίου 1931: Η Ελλάδα αποκτά 10 μίλια εναέριο χώρο
Η Ελλάδα έχει ορίσει ως εναέριο χώρο τη ζώνη πλάτους 10 ναυτικών μιλίων (ν.μ.) από τις ακτές της, που καθιερώθηκε με το ΠΔ 6/18 του Σεπτέμβρη 1931 περί «καθορισμού πλάτους χωρικών υδάτων, όσον αφορά τα ζητήματα της Αεροπορίας και Αστυνομίας αυτής».

Η Τουρκία, που αμφισβητεί το πλάτος των 10 ν.μ. του ελληνικού εναέριου χώρου, μέχρι το 1975 και για 44 συνεχή χρόνια, αναγνώριζε και σεβόταν τη ρύθμιση αυτή των 10 ν.μ.

Η τουρκική αμφισβήτηση του εύρους του ελληνικού εναέριου χώρου στο Αιγαίο αποτελεί την πλέον επιθετική από τις τουρκικές αμφισβητήσεις ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, καθώς αυτή εκφράζεται έμπρακτα και καθημερινά, με τις πτήσεις των μαχητικών αεροσκαφών, δηλαδή με τη χρήση στρατιωτικών μέσων.

Τα τουρκικά μαχητικά, κατά την είσοδό τους στον εναέριο χώρο του Αιγαίου, πάνω από τα διεθνή ύδατα, που όμως υπάγεται στη δικαιοδοσία του FIR Αθηνών (αφορά μόνο τον έλεγχο και το συντονισμό των πτήσεων), εφαρμόζουν την πάγια τακτική τους να μην καταθέτουν σχέδια πτήσης, παραβαίνοντας έτσι τους κανόνες εναέριας κυκλοφορίας του ICAO (παράβαση).

Στη συνέχεια, στις περισσότερες περιπτώσεις, εισχωρούν στη ζώνη των 10 ν.μ. και μέχρι τα 6 ν.μ. από τις ελληνικές ακτές, παραβιάζοντας με τον τρόπο αυτό τον εθνικό εναέριο χώρο της Ελλάδας, για να δείξουν έμπρακτα την αμφισβήτηση του ελληνικού εναέριου χώρου των 10 ν.μ.

Κατά καιρούς, εκδηλώνονται ακόμα και περιστατικά υπερ-πτήσης σε ελληνικό έδαφος, πάνω από νησιά και βραχονησίδες («γκρίζες ζώνες» σύμφωνα με τις τουρκικές θεωρίες), ενώ έχουν κάνει και πτήσεις πάνω από διαδρόμους αεροδρομίων σε ελληνικά νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.